Întâlniri ale cercurilor misionare preoţeşti din protopopiatul Timişoara II

În zilele de 4 respectiv 5 octombrie a.c. au avut loc primele întâlniri ale cercurilor pastoral-misionare 1 şi 2 din cuprinsul protopopiatului Timişoara II.

Conform Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, art. 53, mai multe parohii din cuprinsul unui protopopiat se constituie într-un cerc misionar, coordonat de un preot delegat de chiriarh. Protopopiatul Timişoara II însumează şapte cercuri misionare, trei în municipiul Timişoara şi patru în mediul rural.

Tematica desemnată spre discuţie în cadrul acestor întâlniri este următoarea:
1. Oficierea corectă a slujbelor bisericeşti: discuţii despre inovaţiile cele mai răspândite, respectarea tipicului
2. Evaluarea proiectului “Hristos împărtăşit copiilor” din parohii
3. Probleme administrative: gestiunea parohială şi redactarea actelor către unităţile superioare bisericeşti
4. Diverse

În cadrul discuţiilor preoţii au emis aprecieri pe marginea temelor dezbătute şi au cerut lămuriri protopopului locului despre anumite probleme specifice.

Leave a Reply