Întrunirea Consiliului eparhial

La reşedinţa mitropolitană din Timişoara, în cursul zilei de 8 februarie, a avut loc întrunirea Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei, prezidat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar eparhial.

 În cadrul şedinţei au fost discutate mai multe aspecte din activitatea Arhiepiscopiei Timişoarei. Dintre subiectele dezbătute amintim, prezentarea actului Cancelariei Sfântului Sinod nr.10133/ 15 decembrie 2011 privind întocmirea regulamentului intern eparhial, propunerea de completare a postului vacant de consilier administrativ-bisericesc la Centrul eparhial şi prezentarea spre dezbatere şi aprobare a unor contracte de arendare înaintate de parohii. „Regulamentul intern eparhial a fost întocmit după modelul intern cadru al Patriarhiei Române şi adaptat la specificul şi nevoile eparhiei noastre. Textul acestuia, aprobat de Consiliul Eparhial, a fost înaintat oficiului canonico-juridic al Patriarhiei Române. Acelaşi text a fost prelucrat cu angajaţii sectoarelor Centrului eparhial şi s-a trimis oficiilor protopopeşti spre a fi adus la cunoştinţă tuturor clericilor şi neclericilor încadraţi în Arhiepiscopia Timişoarei. Între problemele administrativ bisericeşti a fost şi aceea de completare a postului  de consilier bisericesc la Centrul eparhial. Urmare a dezbaterilor avute, Consiliul Eparhial  a hotărât ca acest post să nu fie completat deocamdată, întrucât nu există contribuţie de conducere de la bugetul de stat pentru salarizarea lui, iar în contextul economico-financiar actual, Centrul eparhial nu-l poate susţine din fonduri proprii” a precizat pr. Ionel Popescu, vicar-administrativ.

 Totodată, au mai fost abordate o serie de probleme curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică, asistenţă socială şi patrimoniu. La secţiunea diverse, Consiliul eparhial a analizat atacurile nejustificate şi nefondate ale unui ziar din Timişoara, la adresa conducerii Arhiepiscopiei Timişoarei, şi a elaborat un comunicat de presă, drept răspuns la toate acuzaţiile nefondate, publicate timp de mai multe luni de respectivul cotidian.

Comments are closed.