Întrunirea Consiliului Eparhial la Timişoara

Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei s-a întrunit joi, 27 iunie, în şedinţă de lucru pentru a analiza şi aproba problemele curente ale secţiilor administrativ-bisericească, culturală, economică, de asistenţă socială, juridică, de patrimoniu şi construcţii. Pe ordinea de zi s-au aflat numeroase probleme curente, rapoarte ale oficiilor protopopeşti. Între acestea menţionăm pe cele cu privire la personalul clerical şi anume reclasificarea unor parohii, apoi crearea unor noi posturi de preot II şi totodată încadrarea unor persoane pe posturile auxiliare de cântăreţi bisericeşti. La secţia culturală s-a prezentat un referat cu privire la abonamentele la revistele „Învierea” şi „Altarul Banatului”. De asemenea, Consiliul Eparhial a fost informat cu privire la acreditarea cursurilor de masterat de la Facultatea de Teologie şi s-a hotărât ca licenţiaţii în Teologie din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei să urmeze aceste cursuri, numai în cadrul Facultăţii noastre. Totodată, a fost prezentată situaţia manifestărilor culturale derulate în luna iunie cu implicarea directă a Arhiepiscopiei Timişoarei. La secţia economică au fost prezentate două referate privind sprijinea  parohiei Checea, care are în construcţie extinderea aşezământului pentru vârstnici „Sfântul Nicolae” şi parohia Covaci. Au fost analizate apoi şi aprobate unele contracte de închiriere şi de arendare înaintate de parohii şi s-a adus la cunoştinţă hotărârea Sfântului Sinod nr. 7002 din 19 iunie 2013 cu privire la retrocedarea clădirilor naţionalizate în perioada comunistă aparţinătoare bisericii, părinţii protopopi având obligaţia de a comunica preoţilor parohi. În final a fost prezentat referatul secţiei de patrimoniu şi construcţii cu privire la starea de restaurare şi conservare a şapte biserici de lemn, monument istoric din zona Făgetului.

Comments are closed.