INVITAŢIE DE PARTICIPARE

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, în calitate de achizitor, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, jud. Timiş, având CIF 4483587, organizează la sediu, în data de 11.07.2011, ora 12:00, procedura competitivă desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr. 26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect: “Servicii de tabere pentru copii“.
1.Obiectul contractului: Servicii de tabere pentru copii
2.Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137, “Reţea interregională de centre educaţionale”
3.Ofertă depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.
4.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 05.07.2011, ora 11:00
5.Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 05.07.2011, ora 15:00
6.Limba de redactare a ofertei: română
7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor
8.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA
9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “Preţul cel mai scăzut”
10.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază
11.Adresa la care se depune oferta: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, telefon (+40)0356715982, fax (+40)0356715982
12.Data limită pentru depunerea ofertei: 11.07.2011, ora 10:00
13.Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 11.07.2011, ora 12:00, la sediul achizitorului din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7
14.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 125.000 lei, fără TVA.
Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului: Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, cod poştal: 300021, Localitate Timişoara, jud. Timiş, România
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0356/715982 sau prin e-mail: centre.educationale@yahoo.com
Data publicării pe pagina de internet proprie: 29.06.2011

Comments are closed.