INVITAŢIE DE PARTICIPARE – Furnizare produse alimentare – fructe şi legume

Nr. 136/20.04.2011

În atenţia ofertanţilor interesaţi,

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, în calitate de achizitor, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, jud. Timiş, având CIF 4483587, organizează la sediu, în data de 27.04.2011, ora 11:00, procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr.26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect Furnizare produse alimentare – fructe şi legume în cadrul proiectului “ Reţea interregională de centre educaţionale”.

1.Obiectul contractului: Furnizare produse alimentare – fructe şi legume

2.Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137 , “Reţea interregională de centre educaţionale”

3.Ofertă depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.

4.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 22.04.2011, ora 11:00

5.Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 22.04.2011, ora 15:00

6.Limba de redactare a ofertei: română

7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor

8.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA

9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “Preţul cel mai scăzut”

10.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază

11.Adresa la care se depune oferta: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, telefon (+40)0356715982, fax (+40)0356715982

12.Data limită pentru depunerea ofertei: 27.04.2011, ora 10:00

13.Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 27.04.2011, ora 11:00, la sediul achizitorului din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7

14.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 59.415,92 lei, fără TVA, respectiv 29.707,96 lei/lot, fără T.V.A.

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi procurată de la sediul achizitorului: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, jud. Timiş.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0356/715982, 0754057614 sau prin e-mail: centre.educationale@yahoo.com, persoană de contact: expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana.

Data publicării pe pagina de internet proprie: 20.04.2011

Coordonator regional,
Pr. Cristian Pavel

Întocmit, Expert achiziţii publice,
Păcurar Maria Diana

Leave a Reply