Invitație de participare

Nr. 122/13.10.2010

În atenţia ofertanţilor interesaţi,

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

ARHIEPISCOPIA TIMIŞOAREI, în calitate de achizitor, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, jud. Timiş, având CIF 4483587, organizează la sediu, în data de 23.10.2010, ora 13:00, procedura competitivă desfăşurată conform Instrucţiunii Amposdru nr.26/2010, în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect LEASING FINANCIAR – MICROBUS în cadrul proiectului “ Reţea interregională de centre educaţionale”.
1.Obiectul contractului: Leasing financiar – microbus
2.Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect POSDRU/91/2.2/S/61137 , “Reţea interregională de centre educaţionale”
3.Ofertă depusă de ofertant: Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în documentaţia de atribuire.
4.Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări: 18.10.2010, ora 11:00
5.Data limită pentru răspunsul la solicitările de clarificări: 18.10.2010, ora 15:00
6.Limba de redactare a ofertei: română
7.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită de primire a ofertelor
8.Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei, fără TVA
9.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
10.Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază
11.Adresa la care se depune oferta: Arhiepiscopia Timişoarei, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, Localitate: Timişoara, cod poştal: 300021, jud. Timiş, România, telefon (+40)0356715982, fax (+40)0356715982
12.Data limită pentru depunerea ofertei: 25.10.2010, ora 11:00
13.Ora, data şi locul evaluării ofertelor: 25.10.2010, ora 13:00, la sediul achizitorului din Timişoara, Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7
14.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 204840,00 lei, fără TVA, din care 132000,00 lei vor fi finanţaţi prin proiectul POSDRU/91/2.2/S/61137, cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului: Bulevardul C.D. Loga, Nr. 7, cod poştal: 300021, Localitate Timişoara, jud. Timiş, România sau de pe site-ul www.mitropolia-banatului.ro
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon: 0356/715982 sau prin e-mail: centre.educationale@yahoo.com, persoană de contact: expert achiziţii publice Păcurar Maria Diana.
Data publicării pe pagina de internet proprie: 13.10.2010

Leave a Reply