Invitaţie

        În data 08.03.2012 la ora 12:00 în Sala Festiva a Arhiepiscopiei Timişoarei (Bv. C.D. Loga, nr. 7, Timişoara), va avea loc un eveniment ce avea ca scop dezvoltarea reţelei de suport pentru a susţine economia socială în cadrul proiectului Social STRATEGIA DE OCUPARE ŞI CALIFICARE PRIN ÎNVĂŢARE ŞI ACTIVITĂŢI PENTRU LIBERTATE. Acest proiect strategic este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” Proiect POSDRU/69/6.1/S/32801.

Comments are closed.