Istoricul proiectului

Cuvântul lui Dumnezeu mai aproape de copii –
Acest proiect reprezintă o cooperare deosebită între Bisericile din Europa şi Bisericile din lume, realizată în favoarea copiilor, pentru că acum se formează caracterul creştin profund, la vârsta copilăriei şi a tinereţii…” ┼ PF Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Parteneri: Biserica Ortodoxă Română, World Vision România, Editura Gospel Light.

Proiectul “Hristos Împărtăşit Copiilor”, numit astfel la iniţiativa IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, este o iniţiativă a Editurii Gospel Light lansată în spaţiul eclesial răsăritean în anul 1996, iniţiativă desfăşurată în parteneriat cu Bisericile Ortodoxe locale.

Până în prezent proiectul a fost lansat şi se află în plină desfăşurare în următoarele ţări: Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Egipt, Liban şi Federaţia Rusă, Bielorusia, Polonia, România. În România, proiectul se desfăşoară cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aprobat în şedinţa din 18 – 19 ianuarie 2006, la iniţiativa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Începând cu luna iulie 2008, prin hotărârea Sfântului Sinod al BOR (Tema nr. 1924/10 iulie 2008), proiectul a fost preluat în totalitate de către Biserica Ortodoxă Română, fiind extins la nivelul întregii Patriarhii. Ca urmare a acestei hotărâri la nivelul fiecărei eparhii din ţară şi din străinătate s-a dispus înfiinţarea unui birou de catehizare a tineretului, desemnarea unui inspector responsabil cu reorganizarea catehezei la nivelul parohiei, iar activitatea catehetică va constitui unul dintre criteriile de promovare a personalului clerical.

Scopul proiectului?

Scopul acestui proiect este de a pune la dispoziţia preoţilor şi cateheţilor un set de instrumente catehetice de care au nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice şi a-i ajuta să le aplice în viaţa lor şi astfel să atingă maturitatea întru credinţă.

Obiectivele proiectului

 • Editarea şi publicarea unor Ghiduri de Cateheză Biblică pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 – 17 ani, însoţite de Ghidurile catehetului, care să fie apoi distribuite şi puse în aplicare la nivelul fiecărei parohii din B.O.R;
 • Pregătirea preoţilor şi profesorilor/cateheţilor pentru folosirea ghidurilor în vederea împlementării proiectului.

Etapele proiectului

 • Traducerea şi contextualizarea curriculumurilor biblice create şi editate de un grup de specialişti ortodocşi;
 • Instrurirea preoţilor parohi sau a persoanelor care urmează să predea lecţiile cuprinse în fiecare Ghid de cateheză biblică pentru copii;
 • Lansarea oficială a ghidurilor de cateheză la nivelul protopopiatelor din B.O.R. şi distribuţia.

Caracteristicile Ghidurilor catehetice pentru copii

 • Ghidurile catehetice sunt concepute într-un limbaj aflat în concordanţă cu nivelul de înţelegere al fiecărei vârste, de la 6 la 17 ani. Metoda folosită are trei componente: descoperirea, interacţiunea şi aplicaţia;
 • Ghidurile catehetice nu se substituie manualelor de religie folosite în şcoli, nu le înlocuiesc, ci reprezintă instrumente complementare de lucru de care preoţii şi cateheţii au nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede vârste, învăţăturile biblice şi a-i ajuta astfel să atingă maturitatea întru credinţă;
 • Sunt concepute de o manieră care să asigure interactivitatea în cadrul lecţiilor de cateheză şi implicarea directă a copiilor în procesul de învăţare. Predarea este centrată pe copil;
 • Lecţiile aduc Cuvântul lui Dumnezeu la nivel personal, asociindu-l întotdeauna cu experienţele de viaţă personale ale copilului, extinzându-l şi la nivelul familiei;
 • Cateheza susţinută pe baza ghidurilor catehetice se va desfăşura (de preferat) în biserică, pentru a spori şansele fiecărui copil de a deveni un creştin practicant.

Cum vă puteţi implica?

 • Prin participarea la cursurile de instruire care vor fi organizate la nivel de protopopiat;
 • Prin achiziţionarea Ghidurilor Catehetice;
 • Prin promovarea proiectului la nivel de parohie.

Paşi în implementarea proiectului “Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul parohiei

 • Participarea la sesiunea de pregătire pentru proiect – prilej cu care sunteţi introduşi în problematica pe care proiectul o abordează, metoda şi instrumentele de lucru folosite;
 • Evaluarea nevoilor spirituale ale copiilor din comunitatea dumneavoastră (acest lucru se poate face prin aplicarea unor instrumente de evaluare simple, chestionarul sau focus grupul);
 • Determinarea numărului de copii care ar putea beneficia de sesiunile şcolii de duminică (cateheza se poate desfăşura în orice zi) pe categorii de vărstă;
 • Stabilirea grupelor de copii (organizarea acestora pentru sesiunile de cateheză biblică);
 • Mobilizarea şi implicarea laicilor care au potenţial şi care doresc să sprijine pe preotul paroh în organizarea şcolii biblice (sau duminicale);
 • Pregătirea unei Săli (biserică, casă de prăznuire, centrul parohial, etc.) şi dotarea cu echipament minim (flip chart, video/retroproiector, radio cd, etc.);
 • Achiziţionare materialelor de curs (ghidurile pentru profesor şi pentru copii) şi a altor materiale necesare organizării sesiunilor de cateheză biblică;
 • Achiziţionarea materialelor didactice necesare, în funcţie de vârstelegrupelor de copii, pentru şi cu care se vor organiza catehezele biblice;
 • Planificarea calendaristică a catehezelor (pe semestre), conform ghidurilor, stabilirea zilelor de întâlnire şi a orelor la care se fac aceste întâlniri;
 • Stabilirea unui buget necesar pe fiecare sesiune;
 • Determinarea surselor de finanţare pentru şcoala biblică (părinţi, donatori, oameni de afacere interesaţi să investească în generaţia de mâine);
 • Obţinerea (în scris dacă se poate) a acordului părinţilor;
 • Determinarea unei metode de evaluare a impactului.

 

 

Comments are closed.