Izvorul Tămăduirii prăznuit la Mănăstirea Româneşti din Arhiepiscopia Timişoarei

Astăzi, de marele praznic al Izvorului Tămăduirii, mai multe lăcaşuri de cult şi mănăstiri din cuprinsul Mitropoliei Banatului şi-au serbat hramul. Sărbătoarea reprezintă pentru toţi credincioşii un prilej de înălţare sufletească şi de aleasă trăire duhovnicească prin rugăciune către Maica Domnului, ca una ce este “Izvor de viaţă dătător”.

Una dintre mănăstirile reprezentative închinate praznicului din Săptămâna Luminată este Mănăstirea Româneşti, din Arhiepiscopia Timişoarei, ctitorie a vrednicului de pomenire patriarh Miron Cristea. Aici, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi de la mănăstirile şi parohiile învecinate, în frunte cu ierom. Nectarie Arvai, stareţul mănăstirii şi pr. Bujor Păcurar, protopopul Făgetului.

După Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa, împreună cu preoţii şi credincioşii prezenţi, s-au deplasat la izvorul din curtea mănăstirii, unde a fost oficiată slujba Aghesmei Mici, potrivit obiceiului de la această mănăstire. La sfârşitul slujbei, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul a transmis tuturor celor prezenţi, precum şi obştii monahale, binecuvântarea şi dragostea părintească a Întâistătătorului lor, Înalt Preasfinţitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului.

La praznicul celui de-al doilea hram al Mănăstirii Româneşti, sau “Izvorul lui Miron”, după cum mai este numit aşezământul monahal, au participat numeroşi credincioşi, veniţi pentru a se împărtăşi din bucuria marelui praznic şi de binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul. În final, cu toţii au luat parte la o agapă frăţească oferită de vieţuitorii mănăstirii. Hramul principal al mănăstirii este prăznuit la 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.

Comments are closed.