Campania „Descoperă omul potrivit la locul potrivit“ la Centrul Eparhial din Timişoara

     În sala de conferinţe a Centrului Eparhial din Timişoara a fost lansată miercuri 31 august, campania “Descoperă omul potrivit la locul potrivit”, în care sunt promovate diferite forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Campania se desfăşoară în cadrul proiectului “Centrele de incluziune socială” – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Prin această campanie se urmăreşte furnizarea unui acces real la educaţie, angajarea persoanelor cu dizabilităţi pentru a facilita munca, convieţuirea în cadrul comunităţii ca cetăţeni cu drepturi egale, realizarea unui program de informare pentru aparţinătorii legali privind problematica angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, susţinerea de programe locale şi guvernamentale în domeniul socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi ş.a.

     Conferinţa a avut drept scop lansarea campaniei “Descoperă omul potrivit la locul potrivit”, care are în vedere promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Campania se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Teleorman, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Dolj, Alba, Timiş şi Buzău şi urmăreşte promovarea şi diseminarea de informaţii în cadrul potenţialilor angajatori, în ceea ce priveşte dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi. Campania este demarată de Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, în parteneriat cu Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – filiala Bistriţa, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia “Vasiliada”, Asociaţia Pro Tinereţe Alba-Iulia, Fundaţia Filantropia Timişoara şi Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”.

     Proiectul “Centre de incluziune socială” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi se desfăşoară pe o perioadă de 5 ani, 2007-2013


Comments are closed.