Lansarea proiectului “Centrele de Incluziune Socială”

Fundația Filantropia Timișoara impreună cu partenerii săi:
Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Parohia Reformată Bistriţa, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Vasiliada, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA”, Asociația Institutul pentru Politici Sociale, în calitate de beneficiar are onoarea de a va invita la conferinţa de presă privind lansarea oficială a proiectului:

“Centrele de Incluziune Socială – Oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”
Evenimentul va avea loc vineri, 22 octombrie, la ora 13:00 in Sala Festivă a Mitropoliei Ortodoxe a Banatului din Timișoara (Bv. C.D. Loga, nr. 7, Timișoara).

Proiectul “Centrele de Incluziune Socială” are ca obiectiv general promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, persoane asistate, voluntari şi personal al Centrelor de Incluziune Sociala) din 8 regiuni de dezvoltare.

Grupurile ţintă vizate în acest proiect sunt: familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane de etnie romă, familii cu mai mult de 2 copii, victime ale traficului de persoane, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.), persoane foste dependente de droguri, persoane aflate în detenţie, personal al Centrelor de Incluziune Socială, voluntari şi alte grupuri vulnerabile.

Proiectul se deruleaza in perioada 2010 –2013, va avea un buget de peste 4 milioane de euro si este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Leave a Reply