Liturghie arhierească la Coşteiu de Sus, protopopiatul Făget

Prea Sfinţitul Părinte Episcop Paisie Lugojanu a fost întâmpinat la ora 9:00 de către P.On. Bujor Păcurar, protopop de Făget, părintele paroh Petru Morariu şi preoţii împreună-slujitori, alături de credincioşi de toate vârstele, unii dintre aceştia purtând costume populare specifice zonei.

Părintele paroh a fost distins de către ierarh cu rangul de iconom pentru vrednicia arătată în administrarea acestei parohii mici, la propunerea P.On. Părinte Protopop, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae, de către Prea Sfinţia Sa Paisie Lugojanu, Episcop – vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Au fost binecuvântate de către ierarh lucrările pe care părintele, cu ajutorul autorităţilor locale şi, desigur, al enoriaşilor şi ai altor credincioşi binevoitori, le-a început la biserica acestui sat aflat între dealuri împădurite, biserică ce datează din anul 1908.

Cuvântul tâlcuirii Sfintei Evanghelii i-a aparţinut Prea Sfinţiei Sale, care a vorbit credincioşilor prezenţi despre lumina pe care ne-o dă Domnul Hristos fiecăruia care crede în El cu tărie, nu doar prin mărturisirea cu cuvântul, ci mai ales prin marturisirea credinţei prin faptele credinţei. Această mărturisire a credinţei trebuie să urmeze învăţătura lăsată de Hristos nouă celor de azi, la fel ca şi celor din vremea în care Mântuitorul, luând trup, a venit în mijlocul oamenilor pentru a propovădui Legea cea Nouă, spre mântuirea a toată făptura.

La final, Prea Sfinţia Sa a transmis tuturor, din partea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit, binecuvântarea şi dragostea Sa părintească; apoi, i-a chemat pe credincioşi la miruit şi la anaforă.

De la biserică, mare parte dintre cei prezenţi la Sfânta Liturghie au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Leave a Reply