Mănăstire nouă la Dobreşti

De cîţiva ani încoace, între dealurile localităţii Dobreşti, aparţinătoare comunei Bara, jud. Timiş, există mănăstirea pentru călugări cu hramul « Sfânta Cuvioasă Paraschiva », ctitorie a Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, originar din această localitate. Locul aşezământului monahal ocupă o culme de deal la marginea localităţii, în partea de S-V şi are o suprafaţă de 4,67 ha, cumpărată şi donată ulterior de Prea Fericirea Sa. Pe acest loc, la 1800 a existat un conac boieresc aparţinând familiei Halasy Analia din Debreţin – Ungaria.

La 23 octombrie 2005, Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi P.S. Episcop Lucian al Caransebeşului, pe atunci episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu mai mulţi preoţi şi diaconi au sfinţit locul pe care se construieşte acum biserica. Până la 1 iulie 2008 s-au întreprins eforturi pentru finalizarea proiectului şi pentru obţinerea autorizaţiilor necesare. Cu această dată a început efectiv construcţia bisericii.

Se nădăjduieşte ca mănăstirea, care actualmente numără 4 vieţuitori, să se ridice în curând, spre folosul tuturor celor care îi vor călca pragul.

Leave a Reply