Masă rotundă în cadrul Proiectului “Reţea interregională de centre educaţionale”

Arhiepiscopia Timişoarei împreună cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a organizat miercuri, 28.03.2012, începând cu ora 11:00, în sala de conferinţe a Hotelului Perla din Timişoara, o masă rotundă având ca temă “Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele destinate îmbunătăţirii activităţilor de prevenire a fenomenului de abandon şi eşec şcolar”.

Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului “Reţea interregională de centre educaţionale”, implementat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Arhiepiscopia Timişoarei, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba, Mureş şi Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Reghin. Alături de reprezentanţii Arhiepiscopiei Timişoarei şi ai Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia au participat şi reprezentanţi de la Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi O.I. POSDRU- Regiunea Vest.

Proiectul “Reţea interregională de centre educaţionale” are ca scop prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a 500 de elevi din regiunile Centru şi Vest prin crearea unei reţele de centre educaţionale în judeţele Alba, Mureş şi Timiş. În cele 16 centre educaţionale se promovează un model optim de prevenire a abandonului şcolar şi de dezvoltare personală a elevilor, prin îmbinarea valorilor celor trei componente de bază ale sistemului de educaţie: Biserică, Şcoală şi Familie. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), “Investeşte în oameni”, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” în domeniul de intervenţie DMI 2.2. – Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii.

Comments are closed.