Monografia Arhiepiscopiei Timişoarei

A apărut recent la Editura Învierea a Arhiepiscopiei Timişoarei, volumul Monografia Arhiepiscopiei Timişoarei. Antecedente istorice, deziderat-realizare şi evoluţia sa până astăzi. I. (339 pp.), aparţinând Părintelui prof. dr. Vasile V. Muntean de la Facultatea de Teologie ortodoxă din Timişoara.

Prefaţa este semnată de Părintele prof. dr. Mircea Păcurariu, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, care afirmă despre autorul lucrării că „este cel mai bun cunoscător al trecutului Bisericii româneşti din Banat” (p. 9).

Părintele autor însuşi subliniază în Preliminarii că realizarea monografiei este consecinţa hotărârii Adunării Eparhiale din anul 2010 şi că sarcina scrierii primului volum şi-a asumat-o personal, în timp ce, cel de-al doilea volum va fi alcătuit de un colectiv de autori.

Sprijinindu-se pe un bogat aparat critic, aşa cum ne-a obişnuit şi în celelalte volume de istorie bisericească de până acum, Părintele Vasile V. Muntean se ocupă în primul capitol de Apariţia, răspândirea şi situaţia creştinismului în Banat (până în preajma anului 1028) (pp. 19-48).

Ortodoxia bănăţeană în timpul dominaţiei ungare este titlul celui de-al doilea capitol, care se întinde între paginile 49-78. Cum e firesc, cronologic vorbind, capitolul care urmează tratează Poziţia Ortodoxiei sub „umbra Semilunii” (pp. 79-98).

Cel de-al patrulea capitol este intitulat Biserica Ortodoxă din Banatul istoric şi structura sa în anii 1716-1918 (pp. 99-188).

Volumul mai cuprinde câteva anexe, ce însumează reproducerea unor documente importante pentru istoria bisericească din perioada menţionată, precum şi mai multe ilustraţii color şi alb-negru, de o relevanţă aparte pentru unele dintre temele tratate în volum.

Indicele tematic, de antroponime şi cel toponimic (pp. 327-339) încheie volumul realizat în condiţii grafice foarte bune la tipografia arhidiecezană din Timişoara.

Aşa după cum menţionează şi Părintele autor, Monografia Arhiepiscopiei Timişoarei reprezintă continuarea firească a Monografiei Mitropoliei Banatului realizată în anul 1977 şi a Documentelor privitoare la istoria Mitropoliei Banatului din anul 1980. Spre deosebire de acestea, materialul semnat de Părintele prof. dr. Vasile V. Muntean este mai complet şi mai amănunţit, cuprinzând totodată informaţii şi documente inedite privitoare la istoria bisericească ortodoxă română din partea cea mai de vest a ţării.

Felicitându-l pe autor pentru cele de până acum, aşteptăm cu bucurie şi cel de-al doilea volum al Monografiei Arhiepiscopiei Timişoarei.

Comments are closed.