Noaptea muzeelor deschise

       Muzeul catedralei mitropolitane va fi deschis sâmbătă, 19 mai pâna la ora 20:00, această prelungire de program se face în mod special pentru Noaptea muzeelor deschise. Aici se pot vedea importante cărţi de patrimoniu cum ar fi Noul Testament de la Bălgrad 1648, prima traducere în română după izvoare grecesti şi slavone, Biblia de la Bucuresti 1688 , prima traducere şi imprimare integrală a Bibliei în limba română, Biblia de la Blaj 1795, a doua ediţie tiparită în limba română, Cazania lui Varlaam sau Carte românească de învăţătură 1643, cea mai frumoasa carte romanească imprimată de români în decursul evului mediu, Pravila de la Govora 1640, primul cod  de legi bisericesti etc. Se mai pot vedea Evanghelii,Ceasloave, Psaltiri, Acatistiere din sec. XVI -XVIII, manuscrise şi pergamente, icoane pe lemn şi sticlă româneşti, greceşti şi ruseşti din sec.XV- XIX , cruci de piatră de pe Valea Caraşului, cruci de lemn, iconostase şi un bogat patrimoniu de obiecte de cult necesare serviciului liturgic.  

Orarul săptămânal al muzeului din incinta Catedralei mitropolitane este următorul: luni-vineri de la orele 10-14, sâmbăta 9-17 iar duminica 10-14.

Comments are closed.