Parohie vacantă

Consiliul Eparhial anunţă vacantarea postului de preot la parohia Găvojdia cu hramul „Înălţarea Domnului”, protopopiatul Lugoj, începând cu data de 13 martie 2013. Parohia Găvojdia este de categoria I-a rurală, are biserică şi casă parohială şi cuprinde 310 familii cu 1205 credincioşi. Candidaţii care întrunesc condiţiile statutare şi regulamentare îşi pot depune dosarele de candidare la oficiile protopopeşti până la data de 3 aprilie 2013, spre a fi înaintate cu raport.

Dosarul de candidare trebuie să cuprindă:

1. cerere de înscriere;
2. raport de activitate vizat de protopop;
3. copie după actele de studii;
4. copie după certificatul de grad profesional(ultimul susţinut);
5. deverinţă cu media notelor administrative pe ultimii cinci ani(de la oficiul protopopesc).

Comments are closed.