Parohie vacantă

Consiliul Eparhial anunţă vacantarea postului de preot de la parohia ”Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj. Candidații pot depune cereri de înscriere la examenul de selectie până la data de 24 noiembrie a.c.. Examenul de selecție va avea loc în data de 26 noimebrie 2012.

La examen se pot prezenta preoţii licenţiaţi în Teologie, având media minimă 8,51 (opt şi 51%) decurgând din media la studii, media la examenul de definitivat, gradul II sau gradul l (ultimul susţinut) şi media notelor administrative pe ultimii 5 ani, fără impedimente canonice şi fără sancţiuni în ultimii 5 ani.

Examenul va consta din:

– susţinerea în faţa comisiei a unui memoriu asupra activităţii pastorale şi gospodăreşti desfăşurată în ultimii 5 ani, care va fi certificat de protopop şi depus cu cererea de candidare;
– o probă scrisă cu câte un subiect din domeniul Teologiei pastorale, al Teologiei dogmatice şi îndrumări misionare;
– o probă orală constând din susţinerea unei predici şi cateheze, potrivit tematicii de asemenea anexată;
– o probă de slujire la biserică.

Comments are closed.