Patrimoniu şi construcţii

Totalitatea bunurilor aparţinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, protopopiatelor, vicariatelor, episcopiilor, arhiepiscopiilor, mitropoliilor şi Patriarhiei, asociaţiilor şi fundaţiilor constituite de Biserică, fondurile destinate unui scop bisericesc, precum şi averile bisericilor fundaţionale, alcătuiesc patrimoniul bisericesc care aparţine Bisericii Ortodoxe Romane. Bunurile aflate în folosinţă fac de asemenea parte din patrimoniul bisericesc şi se administrează conform actelor de dobândire şi dispoziţiilor Statutului BOR.

Sectorul Patrimoniu bisericesc are următoarele responsabilităţi:

– grija pentru bunurile de patrimoniu bisericesc,
– salvarea bisericilor de lemn din zona Făgetului,
– elaborează documentaţii tehnice, pe baza cărora vor începe lucrările de restaurare-conservare la diferite locaşuri şi imobile bisericeşti,
– coordonează lucrările de construcţii şi reparaţii la bisericile, casele şi alte imobile parohiale prin intermediul Comisiei tehnice;
– încheie diferite parteneriate de colaborare cu facultăţi şi unităţi artistice din judeţul Timiş etc.


PATRIMONIUL DE ARTĂ BISERICEASCĂ din judeţul Timiş

Ca urmare a hotărârii Adunării Eparhiale, din luna iunie 2010, referitoare la o bună coordonare a lucărilor de construcţii şi reparaţii la imobilele parohiale (biserici, case parohiale, anexe, etc.), Consiliul eparhial a hotărât (prin hotărârea nr. 1567-E/30.06.2010) constituirea Comisiei tehnice.

COMISIA TEHNICĂ A ARHIEPISCOPIEI TIMIŞOAREI

Raport sinteză pe anul 2022

 


Consilier:  pr. ic. stav. ing. Timotei Anișorac

Tel: 0256 490 287

Email: patrimoniu@arhiepiscopiatimisoarei.ro

Comments are closed.