Pomenirea Sfântului Apostol Andrei – sărbătoare legală în România

Cuvânt rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul momentului festiv consacrat celei dintâi pomeniri a Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, ca sărbătoare legală în care nu se lucrează, Sala Europa Christiana din Palatului Patriarhiei, Marți, 27 noiembrie 2012:

O aniversare creștinească este în primul rând o aducere aminte sau o comemorare, plină de recunoștință, a iubirii milostive a lui Dumnezeu manifestată prin persoane și evenimente în care se împlinesc aspirațiile sfinte ale unui popor.

În acest sens, ziua de astăzi constituie un prilej de bucurie sfântă și recunoștință pentru că, după multe strădanii și demersuri ale Bisericii noastre, exprimate prin cererile oficiale din anii 2008 și 2011, pe care personal le-am adresat Parlamentului, Președinției și Guvernului României, prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012, adoptată de Senatul României în 23 noiembrie 2011 și de Camera Deputaților în 26 iunie 2012, iar apoi promulgată prin Decretul nr. 517/20 iulie 2012 al Președintelui României, ziua de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost consacrată ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”.

Prin acest act legislativ, votat în Camera Deputaților de 236 de deputați din cei 248 prezenți, Parlamentul României a confirmat importanța națională, spirituală, misionară și educativ-culturală a pomenirii Sfântului Apostol Andrei, ca zi de sărbătoare a întregii Ortodoxii româneşti și a întregului popor român, consacrată de acum și ca sărbătoare legală în care nu se lucrează, așa cum serbează și alte popoare sfântul lor național, deși au primit creştinismul mult mai târziu decât poporul român.

Pe temeiul mărturiilor aflate în tradiţia bisericească scrisă (Ipolit al Romei, Origen, Eusebiu al Cezareei, Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane) ca şi a celor care circulă până în zilele noastre în tradiţia bisericească orală, Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat între ucenici, îi datorăm, ca popor şi Biserică, predicarea Evangheliei în secolul I la strămoşii noştri daco-romani din Dobrogea și întemeierea Bisericii lui Hristos pe teritoriul României de azi, ca Biserică de origine apostolică.

Aşa se explică cinstirea deosebită a Sfântului Apostol Andrei în cultul Bisericii noastre, spiritualitatea, folclorul şi cultura românească, dar și în onomastică, peste 620.000 de români purtându-i numele.

Pentru a sublinia după cuviinţă importanţa pe care Sfântul Apostol Andrei o are în conștiința istorică și viaţa spirituală a poporului român, după anul 1990 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat o serie de hotărâri, care consfințesc renașterea, amplificarea și consolidarea cinstirii Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat și a zilei sale de pomenire, după cum urmează: hotărârea adoptată în luna ianuarie 1994, ca Sfântul Apostol Andrei să fie înscris în calendarul nostru bisericesc cu cruce roşie, între sfinţii mari ai Ortodoxiei; apoi hotărârea adoptată, la propunerea noastră, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în luna mai 1997, prin care Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat a fost proclamat şi înscris în calendarul bisericesc drept „Ocrotitorul României”; iar mai târziu hotărârea adoptată în luna noiembrie 2001 și Cuvântul Pastoral al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care ziua de 30 noiembrie, când se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost proclamată ca „Sărbătoare Naţională Bisericească”.

Un moment de mare răsunet în cinstirea pe teritoriul României a Sfântului Apostol Andrei s-a petrecut în zilele de 12-19 octombrie 1996, când pământul României a fost binecuvântat cu cea dintâi revenire a Sfântului Apostol Andrei în România, la Iași și Galați, prin aducerea de la Patras (Grecia) a Cinstitului său cap.

Un alt moment, plin de semnificaţie, a fost în anul 2011, în perioada 24 octombrie-1 noiembrie, când poporul român a fost binecuvântat, la București și în Transilvania, la Sibiu (29 octombrie) și Alba Iulia (30 octombrie), cu cea de a doua revenire a Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei în România. Cu acest prilej, Apostolul poporului nostru a fost primit ca un „dumnezeiesc folositor și izbăvitor din toate nevoile și păzitor”, chemând poporul nostru la întărirea credinței apostolice primite prin el, cu aproape două milenii în urmă.

Semn al cinstirii aduse de poporul român Sfântului Apostol Andrei este și faptul că noua Catedrală a Mântuirii Neamului poartă și hramul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe lângă hramul Înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este și Ziua Eroilor Români. Piatra de temelie şi locul noii Catedrale au fost sfinţite de Patriarhul României împreună cu membrii Sfântului Sinod la data de 29 noiembrie 2007 în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie). De aceea, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat se va afla în noua Catedrală și va ocroti neamul românesc şi printr-o părticică din sfintele sale moaște dăruite Bisericii noastre, în acest scop, de Cardinalul Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, în data de 14 iunie 2009, cu prilejul vizitei noastre pastorale în Austria.

Cinstirea anul acesta 2012, pentru întâia dată, de către toți românii, a zilei de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează”, potrivit Legii nr. 147 din 23 iulie 2012, constituie încununarea strădaniei de peste 18 ani a Bisericii Ortodoxe Române de a așeza la locul cuvenit în conștiința istorică și spirituală a poporului nostru pe Apostolul Românilor de pretutindeni și de a consacra această zi ca „sărbătoare a creştinismului românesc”, care premerge sărbătorirea la 1 Decembrie a Zilei Naționale a României, aceste două evenimente reamintindu-ne lucrarea sfântă a lui Dumnezeu pentru binecuvântarea şi ocrotirea poporului român.

Cu încredințarea că statornicirea acestei zile a Sfântului Apostol Andrei ca „zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează” va constitui, an de an, un binecuvântat prilej de afirmare a temeliei spirituale a identității și unității noastre ca popor creştin, exprimăm recunoștința și mulțumirea noastră și ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi cei care au contribuit şi contribuie prin cuvânt şi faptă la intensificarea cinstirii Sfântului Apostol Andrei – Ocrotitorul României şi începătorul creştinării poporului român.

† DANIEL
Patriarhul României

27.11.2012 | 20:52

 

Sursa: basilica.ro

Comments are closed.