Prezentarea Catedrei de Teologie Ortodoxă

Începuturile învăţământului teologic universitar la Timişoara se leagă de înfiinţarea Universităţii de Vest. Decretul Lege nr. 660 din 30 decembrie 1944 prevede constituirea Universităţii de Vest din Timişoara „cu facultăţile de Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină umană, Medicină veterinară, Farmacie şi Teologie”. Datorită împrejurărilor

istorice nefavorabile, proiectul amintit nu s-a realizat, însă, decât după 1989.

După decembrie 1990, învăţământul teologic românesc a fost reorganizat, ceea ce a permis apariţia unor noi Facultăţi de Teologie Ortodoxă, pe lângă cele deja existente la Bucureşti şi Sibiu. În acest context, a luat fiinţă Catedra de Teologie Ortodoxă în cadrul Facultăţii de Litere şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, pe baza Protocolului încheiat între Ministerul Învăţământului, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română, nr. 9870, din 30 mai 1991 şi a Convenţiei încheiate între Arhiepiscopia Timişoarei şi Rectoratul Universităţii de Vest din Timişoara, nr. 2669, din 25 martie 1993.

În anul universitar 1993-1994, în cadrul Catedrei de Teologie Ortodoxă au fost titularizate primele două cadre didactice, corpul profesoral completându-se în cursul anilor universitari următori, în vederea acoperirii cursurilor de la specializările Teologie pastorală şi Teologie didactică.

Din anul universitar 2005-2006 Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează studii masterale. Sunt acreditate în prezent patru masterate (după sistem Bologna): Religie, cultură, societate (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Morar); Consiliere pastorală (Coordonator program: Lect. Dr. Constantin Jinga); Istorie şi interconfesionalism (Coordonator program: Conf. Dr. Gavril Trifa), Imnologie bizantină (Coordonator program: Conf. Dr. Nicolae Belean).

Catedra de Teologie Ortodoxă aplică principiile normative cuprinse în Constituţia României, Legea Învăţământului, Carta Universităţii de Vest, Statutul şi regulamentele Bisericii Ortodoxe Române.

Misiunea catedrei este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi are ca obiectiv formarea viitorilor preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române precum şi a profesorilor de religie, cu formaţie teologică şi umanistă, cu scopul afirmării valorilor spiritualităţii ortodoxe şi culturii româneşti în plan interconfesional şi intercultural

Catedra de Teologie Ortodoxă utilizează localul din Calea Bogdăneştilor, nr.32 A, care este proprietatea Universităţii de Vest din Timişoara şi are o dublă funcţionalitate, didactică şi de cazare.

Comments are closed.