Programul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” la ceas de bilanţ

Programul catehetic “Hristos împărtăşit copiilor” a ajuns la al cincilea an de aplicare. Până în momentul de faţă s-a reuşit implementarea proiectului în 201 parohii, acest număr reprezentând aproximativ 70 % din numărul parohiilor existente în cuprinsul eparhiei noastre. Numărul copiilor implicaţi în activităţile proiectului, în ultimul an, se ridică la aproximativ 4000.

Grija manifestată de Centrul eparhial pentru extinderea activităţii catehetice s-a concretizat şi prin consolidarea structurii catehetice existente. Astfel, alături de cei doi responsabili cu activitatea catehetică la nivel de protopopiat, au mai fost numiţi doi coordonatori catehetici zonali: Pr. Emanoil Vântu (pentru protopopiatele Făget şi Lugoj) şi Pr. Aurel Tomescu (Timişoara I şi Sânnicolau Mare), precum şi un inspector pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar teologic, Pr. Deian Ilia Vesici.

Pentru perfecţionarea continuă a preoţilor cateheţi la nivelul fiecărui protopopiat s-au susţinut lunar cateheze model. Participanţii la cele 35 de cateheze susţinute au primit informaţii privind conţinutul tematic al catehezelor, metodele utilizate în predarea cunoştinţelor biblice, modul de atragere şi stimulare a copiilor, modul de organizare a grupelor catehetice, precum şi modalităţile de evaluare şi evidenţă catehetică. De asemenea, în luna octombrie s-au organizat de către preoţii responsabili în cele şase protopopiate întâlniri de iniţiere cu preoţii debutanţi.

Un demers aparte îl constituie extinderea programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” la nivelul adolescenţilor şi tinerilor din parohiile timişorene, prin infiinţarea de grupuri catehetice pe categorii de vârste. Această iniţiativă s-a fundamentat pe experienţa parohiilor care aveau deja formate grupurile de tineri (Timişoara Fratelia, Timişoara Dacia, Fabric Vest, Viile Fabric şi Timişoara Iosefin). După întâlnirea de lucru din luna octombrie 2013 cu preoţii, responsabili cu activitatea catehetică din parohiile timişorene, numărul parohiilor care au conştientizat importanţa catehizării în rândul tinerilor s-a înmulţit. În momentul de faţă, apreciem primii paşi înregistraţi, în acest sens, la parohiile: Timişoara Calea Lugojului, Timişoara Zona Pârvan, Timişoara Calea Martirilor, Timişoara Fabric, Timişoara Ronaţ, Timişoara Zona Steaua şi Giroc.

 

            În cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei s-a desfăşurat Concursul naţional spectacol „Bucuria de a fi creştin”, organizat pe trei secţiuni: a) interpretarea unui cântec religios sau popular;  b) recitarea unei poezii religioase sau populare; c) interpretarea unui text literar în proză. La nivelul eparhiei au participat la concurs 260 de copii. Etapa eparhială, desfăşurată joi, 9 mai, în Sala de festivităţi a Centrului eparhial a desemnat pe câştigătorii celor trei secţiuni: Mădălina Irimie (de la parohia Temereşti), Daniela Dineş (parohia Sânandrei) şi Lorena Stăjerean (parohia Satchinez), care ne-au reprezentat la Patriarhie în zilele de 20 şi 21 mai.

În 2013  s-a desfăşurat şi Concursul Judeţean de Religie ,,Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş”, ediţia a II-a. Tema acestei ediţii a fost „Credinţă şi libertate”. Competiţia s-a desfăşurat pe trei nivele (parohial, zonal şi eparhial) şi pe trei secţiuni: interpretare de poezie religioasă la clasele II-VIII, eseu religios la clasele V-XII şi desen religios la clasele II-VIII. Au participat 315 elevii.

Sub egida proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, parohia Lugoj VI Dealul Viilor a organizat a doua ediţie a taberei de vară „Sf. Apostol Andrei”, beneficiarii taberei fiind 55 de copii din Lugoj şi împrejurimi.

Alături de aceste activităţi menţionate, dorim să amintim şi iniţiativa multor parohii care au organizat: excursii, pelerinaje, proiecţii de filme religioase, ateliere de creaţie (pictură şi desen), expoziţii de icoane, activităţi filantropice, meditaţii gratuite, concursuri, concerte, activităţi sportive etc.

Comments are closed.