PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei

PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei

Preasfinţitul Părinte Paisie Ion – Lugojanul, actualul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei s-a născut la 24 octombrie 1971, în localitatea Curtea de Argeş, din părinţii Florea şi Milica. A urmat cursurile Şcolii Generale (clasele I-VIII) și ale Liceului Agroindustrial (1986-1990) la Curtea de Argeş, după care s-a înscris la Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara (1991-1997).
În continuare, a frecventat cursurile Facultății de Litere, Istorie și Teologie, specializarea: „Teologie Ortodoxă Pastorală” din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1997-2001), obţinând titlul de licenţiat în teologie, cu lucrarea: „Aspecte ale creştinismului în primele trei secole (Biserica Primară)” – teza de licență a fost elaborată sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Aurel Jivi, cadru didactic asociat, la disciplina: Istoria Bisericească Universală. Din anul 2008 este doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Mitropolitul Andrei Șaguna” din Sibiu, la Catedra de „Teologie Liturgică”.
Ca student, a activat în cadrul „Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România”, filiala Timişoara (1992-1998), îndeplinind funcţia de vicepreşedinte (1993-1994). În această calitate s-a implicat în toate activităţile Asociaţiei, în mod special în organizarea conferinţelor de spiritualitate ortodoxă.
În anul 1999 a fost tuns în monahism la Catedrala Episcopală din Gyula, după care a fost hirotonit ierodiacon (6 august), iar apoi ieromonah (7 august 1999). Din încredințarea Preasfințitului Părinte Sofronie a ocupat funcțiile de superior al paraclisului episcopal din Bichiş (2001-2006), eclesiarh al Catedralei episcopale din Gyula (2002-2006), secretar eparhial de limba română al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (2003-2006) şi preot misionar pentru alte parohii ale eparhiei – în parohia Otlaca Pustă (2003-2006) a slujit la altar și a asigurat predarea orelor de Religie la Școala Generală pentru copiii români. Înaintea hirotoniei întru arhiereu, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ridicat la rangul de arhimandrit (2006).
La 9 februarie 2006, a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titulatura: „Lugojanul”. După instalarea din ziua de 19 februarie același an, P.S. Episcop-vicar Paisie coordonează activitatea bisericească din Arhiepiscopia Timișoarei, sub îndrumarea mitropolitului Nicolae Corneanu.
Astfel, în calitate de ierarh participă la întrunirile Adunării Naţionale Bisericeşti, ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Adunării Eparhiale şi Consiliului Eparhial din Arhiepiscopia Timişoarei. Iar la nivelul serviciului administrativ-bisericesc eparhial desfăşoară, în mod curent, vizite canonice, sfinţiri de biserici, hirotonii şi hirotesii. De asemenea, prezidează conferinţele preoţeşti semestriale din Arhiepiscopia Timişoarei, examenele de capacitate preoţească, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din eparhie și examenele pentru obţinerea gradelor în preoţie. La acestea se adaugă programul dens de audienţe şi alte probleme de birou, potrivit atribuţiilor ce-i revin.
P.S. Episcop-vicar Paisie urmărește desfășurarea în condiții optime a activității sectorului social-filantropic şi misionar. În cadrul sectorului economic, Preasfinția sa acordă o atenție deosebită procesului de construcţie, repararea și finalizarea a locaşurilor de cult, parohiale și mănăstireşti – în acest sens, amintim reconstrucția incintelor de la Mănăstirile Săraca, Româneşti şi Timişeni, precum și lucrările de la noile mănăstiri din eparhie (construcția bisericilor şi a corpurilor anexe).
Între dezideratele punctuale ale prelatului nostru se înscrie finalizarea construcţiei Aşezământului de bătrâni (mireni şi clerici), „Sfântul Nicolae” din Parohia Checea, proiect la care au achiesat mai multe parohii urbane și rurale – Timişoara Dacia, Timişoara Fratelia şi Ghiroda Veche. De remarcat e însă inițiativa organizării de acțiuni caritabile pentru obținerea fondurilor necesare finalizării proiectului, un exemplu în acest sens fiind spectacolul de la Timișoara din 14 iunie 2013, eveniment la care au luat parte oficialităţi locale şi centrale, clerici din eparhie, invitaţi din alte eparhii, precum şi oameni de bine din urbea timişeană şi din judeţul Timiş, banii adunați fiind direcţionați integral către ansamblului arhitectural evocat. Și tot în acest context, mai amintim implicarea directă a arhiereului monografiat în sprijinirea financiară a procesului de modernizare a unei cabine sterile, necesare transplantului medular, la Clinica de Oncohematologie a Spitalului de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara.
În procesul de coordonare a sectorului cultural se remarcă prin grija arătată ținutei și calității publicațiilor bisericești „Altarul Banatului” (în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de redacţie), „Învierea” (în calitate de preşedinte al Comitetului redacţional) și „Lumina” (ediția de Banat). De asemenea, alocă un interes special emisiunilor destinate televiziunii și radioului „Trinitas”, implicându-se direct în grila programelor Radioteleviziunii patriarhale prin acordarea de interviuri, precum și în media locală, prin opinii riguros exprimate în cadrul emisiunilor regionale televizate şi radiodifuzate.
Între anii 2007-2014, Părintele Episcop-vicar răspunde de învățământul teologic timișorean, fiind o vreme și lector asociat la Catedra de Teologie Ortodoxă a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest-Timişoara, la disciplinele „Formare duhovnicească”, „Omiletică” şi „Catehetică”. Totodată, Preasfinția Sa a iniţiat şi susţine protocoalele de colaborare între Arhiepiscopia Timișoarei și Facultăţile de Litere, Istorie şi Teologie şi cea de Arte Plastice din cadrul Universităţii de Vest, pe teme culturale şi de spiritualitate, dar și de restaurare şi conservare a bisericilor-monument istoric, care fac parte din patrimoniul naţional.
La acestea ținem să amintim participarea la importante manifestări cultural-spirituale locale, naţionale și internaționale. P.S. Episcop Paisie este prezent la evenimente academice majore din cadrul instituțiilor de învățământ superior din metropola timișoreană – conferințe cu invitați de prestigiu ai universitarismului românesc și internațional pe teme de cultură și spiritualitate și la simpozioane naționale, organizate de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, precum: „Sf. Constantin cel Mare și creștinismul”, „Părintele Dumitru Stăniloae și sinteza neo-patristică în teologia românească”, „Text și discurs religios” ș. a.
De asemenea, Preasfințitul Paisie se remarcă prin participări la întâlniri ecumenice internaționale, cum ar fi contactele cu monahii franciscani, desfăşurate la reşedinţa mitropolitană din Timişoara (noiembrie, 2003) şi la diferite mănăstiri franciscane din Italia – Assisi şi Frascati (iulie, 2004) și Foggia (octombrie, 2005), întruniri în cadrul cărora a prezentat comunicări pe diverse teme de spiritualitate: „Darurile Duhului Sfânt în Biserica Ortodoxă” (Timişoara, noiembrie, 2003), „Tradiţia monastică răsăriteană” (Assisi, 2004), „Rugăciunea lui Iisus” (San Marco in Lamis, Foggia, 2005).
La evenimentele menționate mai sus se adaugă prezența Preasfinției sale la Verna-Italia, între 16-20 octombrie 2006, cu prilejul unui schimb de experienţe spirituale cu monahii franciscani – cu acea ocazie a prezentat referatul: „Motive teologice şi spirituale ale implicării în dialogul ecumenic”; participarea, între 21-25 ianuarie 2008, la Veneţia (Italia), la programul de exerciţii spirituale, cu tema „Rugăciunea pentru unitate şi unitatea în rugăciune”, unde a susţinut comunicarea: „Rugăciunea, expresie de împăcare”; prezența la Palermo (Italia), între 14-17 noiembrie 2008, alături de acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, la manifestarea: „Colecţia tezaurului românesc”, unde a prezentat referatul: „Valorile culturale creştin-europene ale României” ș. a.
În acest context mai amintim vizitele misionare efectuate, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la comunitățile românești din Irlanda (17-21 august, 2007), Florida şi California – S.U.A. (2007, 2015 și 2016), precum și pelerinajele făcute în Ţara Sfântă (2009, 2013, 2014 și 2016) și la aşezăminte bisericeşti din Rusia şi Ucraina (2010).
În sfârșit, evocăm activitatea publicistică a ierarhului, materializată în articole de teologie şi spiritualitate, în revistele româneşti din Ungaria („Foaia românească”, „Cronica” și „Buletinul Episcopiei de Gyula”), precum şi în revistele ,,Învierea”, buletin oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, şi ,,Altarul Banatului”, publicaţie oficială a Mitropoliei Banatului.
De la 1 ianuarie 2015, activează în cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, potrivit răspunderilor încredințate de Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan al Banatului.

 

Comments are closed.