Publicaţie parohială

A apărut nr. 84 (mai 2010) al foii informative „Învierea Domnului” editată de parohia cu acelaşi nume din municipiul Lugoj, prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei, ajutat de colectivul de redacţie format din tineri ataşaţi Bisericii. Din cuprins spicuim: articole pe teme de credinţă, textele scripturistice ale Duminicilor şi praznicelor, informaţii din viaţa parohiei, evenimentele lunii aprilie, ş.a.

Leave a Reply