Publicaţie parohială

Am primit ultimul număr al „Buletinului parohial”, publicaţie a parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj (anul II, nr. 19, septembrie 2010), redactată prin osârdia P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu. Buletinul conţine relatări cu privire la evenimente bisericeşti recente, pagini de catehism şi informaţii din viaţa parohiei.

Leave a Reply