Publicaţii parohiale

A apărut numărul 24 din februarie 2011 al publicaţiei „Buletin parohial”, editată de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, prin osârdia P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu. Din cuprins menţionăm: predici la Duminicile Triodului, poezii creştine, interviuri şi reportaje privind viaţa creştină ş.a. Buletinul cuprinde, ca de obicei şi programul serviciilor religioase ale bisericii, precum şi rubrica de donaţii.
A apărut şi numărul 94 din martie 2011 al foii „Învierea Domnului”, editată de parohia cu acelaşi nume din Lugoj, prin osteneala P.On. Părinte paroh Mihai Sidei. Foaia conţine textul Apostolului şi Evangheliei la Duminicile şi praznicele lunii martie, învăţături ale Bisericii Ortodoxe, descrierea unor biserici de lemn din zona Făgetului, articole pe teme de spiritualitate şi rubricile permanente din actualitatea vieţii parohiale şi de donaţii pentru pictura bisericii.
Revista „Vatră nouă” a comunităţii locale din Giarmata Vii a ajuns la numărul 126 (februarie 2011). Aceasta este redactată de P.On. Părinte paroh Vasile Suciu şi cuprinde articole din varii domenii de interes pentru localnici. Suplimentul religios „Iconostas”, editat de parohia din localitate şi îngrijit de prof. Valentina Popa, cuprinde descrierea unor evenimente care au avut loc în parohie, cugetări ale Sfinţilor Părinţi, dicţionar şi poezii creştine. De asemenea este publicat şi raportul general de activitate al parohiei pe anul 2010.

Leave a Reply