Publicaţii parohiale.

A ieşit de sub tipar numărul 2(13), anul IV, aprilie – iunie 2011, al publicaţiei „Iconostas” a parohiei Giroc, editată la iniţiativa şi prin grija P.On. Părinte paroh Adrian Chermeleu. Calitatea grafică de excepţie este dublată de un conţinut bogat în informaţii şi articole religioase. Din cuprins menţionăm numai publicarea în întregime a pastoralei Chiriarhului eparhiei, catalogul obiceiurilor tradiţionale calendaristice din Banat, pagina copiilor şi rubrica de informaţii din viaţa bisericii.

A apărut un nou număr (anul VII, nr. 1(25), 2011) al revistei trimestriale „Lumină lină”, a parohiei Colonia Gătaia, care poate fi găsită şi pe pagina de internet a parohiei. Editată la iniţiativa şi prin osteneala P.C. Părinte paroh Valentin Marian Bugariu. Reţinem mai multe articole pe teme de istorie bisericească, viaţa satului, poezii, cateheză, poşta redacţiei şi cronica activităţii parohiale.

Leave a Reply