Publicaţii parohiale

A apărut un nou număr (anul III, nr. 27, mai 2011) al publicaţiei „Buletin parohial”, editată de parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, prin osteneala P.On. Părinte protopop Ioan Cerbu şi a C. Diacon Cristian Cerbu. Din cuprins menţionăm articole despre sărbătorile lunii mai, chipuri de sfinţi, monografii de biserici, poezii şi relatări de la diferite evenimente bisericeşti. Rubricile de donaţii şi programul serviciilor religioase încheie cel mai recent număr al publicaţiei.

A apărut primul număr al revistei parohiei Maşloc şi Şcolii cu clasele I-VIII din localitate, intitulată „Sfeşnicul”, fondator fiind P.On. Părinte paroh Iliia Pavlovici Pătruţ. Revista este realizată într-un format A4, cu copertele color şi cuprinde 31 pagini. În cuprins se regăsesc variate informaţii şi articole pe teme care vizează atât parohia, cât şi pe micuţii şcolari, ale căror contribuţii sunt inserate în tot cuprinsul revistei. Felicitări fondatorului şi tuturor ostenitorilor şi mult ajutor de la Dumnezeu în misiunea începută!

Comments are closed.