Publicaţii parohiale

Am primit la redacţie ultimul număr al publicaţiei „Vatră nouă” (an XI, nr. 117, mai 2010) împreună cu suplimentul „Iconostas”, editat de comunitatea locală din Giarmata Vii şi avându-l ca redactor pe P.On. Părinte Vasile Suciu. Cuprinsul este alcătuit din articole pe teme de viaţa a satului, educaţie, religie şi informaţii din viaţa comunităţii.
De asemenea a apărut şi ultimul număr al foii „Învierea Domnului” (nr. 85, iunie 2010) editată de parohia cu acelaşi nume din municipiul Lugoj, prin osârdia P.On. Părinte Mihai Sidei. Foaia cuprinde articole de catehizare, pagini din Sfânta Scriptură, file din sinaxar şi relatarea unor activităţi parohiale curente sau viitoare.

Leave a Reply