Raportul social pe 2010

Sectorul social-filantropic şi misionar al Centrului eparhial prezintă raportul privind programele şi proiectele derulate în anul 2010.

 În anul 2010, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al departamentelor de asistenţă socială din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române, temei 1854/2005, s-au desfăşurat activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor seropozitive, a combaterii traficului de fiinţe umane, a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparţinători, asistenţei medicale, a familiilor cu risc social ridicat, precum şi asistenţei religioase în spitale, penitenciar, case de copii şi servicii rezidenţiale pentru vârstnici.

 I). Programe şi proiecte

Implicarea Sectorul social-filantropic şi misionar al Centrului eparhial, în complexitatea problemelor ridicate de situaţia socio-economică a ţării şi a judeţului nostru, s-a realizat, conform noilor cerinţe privind managementul în asistenţa socială, prin programe şi proiecte destinate grupurilor de persoane aflate în dificultate.

 Astfel, în anul 2010 au continuat următoarele programe:

 1.      Programul „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, pentru copiii aflaţi în dificultate;

 –   Casa Diaconiţa Febe aflată în al 9-lea an de funcţionare şi localizată în Mehala, are ca beneficiari 4 copii şi este coordonată de familia preot Daniel şi Mirela Sabău. Pentru anul 2011 se impun reparaţii extinse la acoperiş, altfel se compromite igiena şi rezistenţa întregii clădiri.

– Casa Sf. Anastasia, aflată în al 6-lea an de funcţionare, este localizată în Topolovăţul Mare, are ca beneficiari 6 copii şi este coordonată de  asistenţii maternali Alin şi Liliana Curic, care dovedesc ataşament faţă de valorile familiei. Anul acesta s-a reuşit reabilitarea termică a clădirii, precum şi o complexă lucrare de hidroizolaţie la fundaţie, pentru întreaga casă.

–    Din anul 2003, în Timişoara funcţionează Centrul Comunitar de Zi pentru persoanele seropozitive „Speranţă în Viitor”. Acest proiect social funcţionează pe seama unui parteneriat public – privat împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş şi Asociaţia Familiilor Anti – HIV „Speranţă în Viitor”. Are ca beneficiari 54 de persoane seropozitive. Începând din august 2010, coordonatorul acestui serviciu este psihologul Florin Tarhon.

– Proiectul Grădiniţa pentru copii cu dizabilităţi vizuale asociate „Luminiţa”  este realizat în parteneriat cu Centrul de resurse şi asistenţă educaţională Speranţa Timişoara şi are ca beneficiari 22 copii cu dizabilităţi vizuale asociate, cu vârste cuprinse între 1-10 ani, şi familiile acestora. Responsabil din partea sectorului social este lucrătorul social Pavel Cristina, ce completează echipa pluridisciplinară prin contribuţia teologic educativă.

–    Grădiniţa Troiţa este rezultatul unui parteneriat cu Asociaţia Prologos, ce a debutat în anul educaţional 2009, având un număr de 40 de copii. În anul 2010 proiectul a mai adaugat încă o grupă, astfel grădiniţa are 3 grupe şi în total 60 de copii. Pentru anul educaţional 2010-2011 se doreşte înfiinţarea unei şcoli primare cu clasele I-IV.

Centrul de informare şi consiliere pentru familii aflate în dificultate răspunde solicitărilor de ajutor din partea persoanelor ce vin la sediul centrului eparhial.

Serviciile oferite constau în: consiliere şi informare; sprijin şi educaţie parentală;

– acordare de ajutoare materiale familiilor aflate în dificultate; grupuri de suport pentru alcoolici, pentru victimele violenţei domestice, pentru tinerele însărcinate, respinse de către familie; servicii de consiliere pentru viitorii părinţi, cursuri gen « Şcoala pentru părinţi şi viitorii părinţi. »

– Arhiepiscopia Timişoarei, în parteneriat cu DGASPC Timiş, şi-au concentrat resursele financiare şi umane în cadrul proiectului „Centrul de consiliere pentru persoane aflate în dificultate”. Acest Centru reprezintă răspunsul la o necesitate resimţită pe plan local şi o modalitate profesionistă de a oferi soluţii pe termen lung beneficiarilor din oraşul Făget, ca centru administrativ, şi celor 10 sate suburbane Bichigi, Băteşti, Begheiul Mic, Brăneşti, Bunea Mare, Colonia Mică, Jupâneşti, Povergina, Temereşti.

–  Serviciul rezidenţial pentru victimele violenţei în familie, care a oferit asistenţă unui număr de 32 de beneficiari, mame şi copii, în anul 2010.

Proiectul îşi propune să ofere:

– Găzduire temporară, pe durata a maxim 6 luni, în perioade de crize majore;
–  Protecţie, eliminarea oricărui tip de agresiune psihică sau fizică şi a oricărei forme de abuz, la care poate fi supusă mama, sau copilul;
–  Acompaniere pluridisciplinară, consiliere, servicii psihologice, însoţire în demersuri;
–   Sprijin constând în alimente şi produse de strictă necesitate;
–   îmbrăcăminte, produse de menţienere a igienei;
–   Monitorizare după părăsirea adăpostului.

– Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Arhiepiscopia Timişoarei derulează proiectul  „Reţele de Centre educaţionale”, finanţat de POSDRU, pe o perioadă de 3 ani, ce va avea ca rezultate următoarele:

R1: Cel putin 16 centre educaţionale înfiinţate şi dotate, din care 11 în Regiunea Centru şi 5 în Regiunea Vest, pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar în rândul a 400 de copii aflaţi în risc de eşec şi abandon şcolar. Cel putin 68 de specialişti angajaţi, din care 16 asistenţi sociali, 16 profesori, 32 animatori socio-educativi, 4 psihologi, 13 bucătari.

R2: Minim 400 de copii admişi în centrele educaţionale.

R3: Minim 400 de copii beneficiază de servicii educaţionale, socializare şi recreere. Cel puţin 400 de copii din centrele educaţionale primesc burse lunare.

R4: Cel putin 400 de copii işi vor petrece vacanţa de varş în tabere de recreere şi socializare, în decursul a 2 ani.

R5: Cel puţin 400 de copii şi părinţii vor beneficia de servicii specializate de informare şi consiliere socială şi psihologică.

R6: Minim 32 persoane instruite în TIC  de către un expert IT care vor realiza activitatea de iniţire a copiilor în TIC. Minim 400 de copii iniţiaţi în utilizarea TIC.

R7: 3 sesiuni de instruire pentru 68 de specialişti care realizează activităţi cu copii  din centrele educaţionale.

R8: 1 studiu sociologic realizat la nivel interregional cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a şcolii.

R9: 1 reţea de susţinere a activităţii de prevenire şi corectării a abandonului şi eşecului  şcolar creeată. Cel puţin 6 mese rotunde în cadrul cărora se realizează schimb de informaţi, experitiză în domeniul eşecului şi abandonului şcolar. Cel puţin 10 factori locali de decizie, 25 factori de execuţie implicaţi. Minim 30 de manuale de proceduri multiplicate. 1 forum de discuţii cu accesul liber membrilor reţelei creeat.

R10: câte o strategie dezvoltată la nivelul judeţelor Alba şi Mureş, cel puţin 2 consultanţi moderează procesul de elaborare a strategiilor, 6 întâlniri de lucru în cele 2 regiuni.

R11: 1 conferinţă la nivel naţional în cadrul căreia se diseminează rezultatele proiectului, rezultatele cercetării interregionale cu privire la fenomenul de abandon şcolar. 100 de participanţi la conferinţă.

A12: Cel puţin 40 de redacţii media promovează proiectul. Vizibilitatea proiectului va fi asigurată prin 3 conferinţe de presă  şi 3 comunicate de presă, 34 de ştiri preluate de posturile locale. Popularizarea proiectului se va face prin 1000 de pliante, 500 de broşuri, 500 de afişe, care prezintă informaţii despre proiectul aflat în derulare cât şi informaţii cu privire la părăsirea timpurie a şcolii, 16 panouri publicitare.

2.      Programul de ajutor pentru săraci;

– Cantina socială a parohiei ortodoxe Timişoara Iosefin are 45 de beneficiari şi este coordonată de preot Ionel Popescu.
– Cantina socială a parohiei ortodoxe Săcălaz, are 50 de beneficiari şi este coordonată de preot Toma Petru.
– Cantina socială a parohiei ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” Lugoj, are 43 de beneficiari şi este coordonată de preot Caius Capotescu.

3.      Programul de ajutor şi asistenţă religioasă pentru persoane cu dizabilităţi, din spitale, penitenciar, armată şi case de bătrâni.

 Aşezământul Sf. Nicolae,  Serviciul rezidenţial pentru persoane vârstnice este situat în comuna Checea, judeţul Timiş. Inaugurarea acestui Aşezământ pentru persoane vârstnice a avut loc în data de 16  septembrie 2008.

Având un personal exigent selectat, într-un ambient familial respectând standardele Europene, Aşezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Nicolae” oferă asistenţă şi îngrijire permanentă prin personal calificat, respectiv medic de familie, psiholog, asistent social, asistente medicale, infirmiere, bucătari.

 

 

 

 

 

 

 

Oferirea de servicii se face în urma încheierii contractului dintre beneficiar şi Aşezământ. Contractul poate fi reziliat la cererea beneficiarului sau la decizia conducerii.

Fiecare program este întocmit cu familia, rezidentul şi coordonatorul pentru a asigura servicii optime şi personalizate în funcţie de necesitatea fiecăruia.

Coordonarea este asigurată de preotul Gheorghe Cucu.

    Comunitatea pentru persoanele deficiente de auz şi vorbire funcţionează începând cu anul 2002 şi se află în grija preotului Eugen Bendariu care oficiază slujbele bisericii în limbaj mimico-gestual. Deşi comunitatea surzilor nu cuprinde un număr foarte mare de credincioşi, se poate menţiona că în fiecare duminică numărul credincioşilor care participă la Sf. Liturghie oscilează între 50 şi 100 de persoane.

–  Pentru anul 2011 se doreşte deschiderea unei intreprinderi sociale, un atelier de obiecte bisericeşti.

–  Asistenţa religioasă din Penitenciarul Timişoara în anul 2010 a fost asigurată de preotul Robert Nedelcu în primele 8 luni. Având în vedere că deşi au trecut 2 ani, penitenciarul  din Timişoara nu a scos la concurs postul de preot capelan, suntem nevoiţi să suplinim acestă nevoie. Începând cu septembrie a.c. activitatea este continuată de preotul profesor Claudiu Munteanu. Activitatea de misionar destinată deţinuţilor poate fi evaluată din rapoartele trimestriale precum şi evaluările interne din cadrul instituţiei ca fiind una deosebită, cu rezultate pozitive.

În cadrul armatei prin înfiinţarea Unităţii Militare Brigada 18 Infanterie Banat cu sediul în Chişoda în data 2 noiembrie 2009, s-a reuşit anul acesta încadrarea unui preot care prin concurs a ocupat postul existent în noua structură. Noul preot capelan este Pr. Bogdan Radu.

–  În cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş preotul Cristian Răduică îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei de preot militar, atât la sediu, unde fiinţează două unităţi (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara) cât şi la capela militară cu hramul „Buna Vestire”, aflată în curtea I.P.J. Timiş.

– Asistenţa religioasă în spitale. În anul 2009 asistenţa religioasă acordată de către preoţii, Dan Cosmin, Cojocaru Vasile, Cornel Teaha, Silviu Damşe şi Nicolae Cristea la spitalele din Timişoara s-a desfăşurat în condiţii bune. Slujbele religioase s-au oficiat  corespunzător şi a fost stabilit un program de vizite la bolnavi pe care preoţii în general l-au respectat. Capela de la Spitalul judeţean este pregătită pentru a fi sfinţită iar la Clinica Bega s-a pregătit un proiect de arhitectură pentru construirea unei capele.

–    Centrul de îngrijire şi asistenţă Găvojdia  are ca slujitor pe preotul Radu Pamfil şi deţine o biserică sfinţită în 2007. Anul acesta prin eforturi proprii s-a continuat suţinerea a două posturi de preoţi la spitalele de psihiatrie din Jebel şi Gătaia unde slujesc preoţii Emilian Rusan şi Iulian Popa.

–    Activitatea religioasă din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru  vârstnici Ciacova în 2010 a fost asigurată de preotul Gheorghe Florea care a reuşit o bună integrare în structura şi specificul Aşezământului.

 

 

II) Asociaţiile de caritate

Pe lângă activităţile desfăşurate prin sectorul de asistenţă socială, anul acesta au activat corespunzător şi asociaţiile care sunt coordonate de Biserică.

 Fundaţia Filantropia Timişoara. Proiectele implementate în anul 2010 au vizat sprijinul unor persoane sau grupuri sociale dezavantajate din punct de vedere economico-social. În acest sens, activităţile Fundaţiei Filantropia Timişoara au avut o puternică orientare socială, răspunzând nevoilor unor persoane sau grupuri sociale dezavantajate:

-victime ale traficului de persoane;
-vârstnici aflaţi în dificultate,
-familii monoparentale aflate în situaţii de risc social;

Fundaţia Filantropia Timişoara este acreditată ca furnizor de servicii sociale, în prezent având acreditate conform legii trei servicii : Centrul pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor Traficate – Refugiul de Vest, Centrul de zi pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor Traficate şi Serviciul de îngrijire a vârstnicului la domiciliu.

Beneficiarii provin din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Gorj şi Vâlcea. Au fost oferite următoarele tipuride asistenţă:

–   asistenţă socială;
–   consiliere psihologică;
–   asistenţă educaţională;
–   asistenţă medicală;
–   asigurarea de produse alimentare şi alte ajutoare materiale;
–   asigurarea de produse şi materiale necesare igienei personale şi curăţeniei.

Începând cu luna octombrie 2010, Fundaţia Filantropia Timişoara, alături de Institutul pentru Politici Sociale şi alţi 7 parteneri (Asociaţia Glasul Romilor Pro-Europa, Parohia Reformată Bistriţa,  Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Asociaţia Vasiliada, Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia, Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA”) derulează proiectul “Centrele de Incluziune Socială” ce are ca obiectiv general promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile, persoane asistate, voluntari şi personal al Centrelor de Incluziune Socială).

De asemenea, Fundaţia Filantropia a fost selecţionată pentru dezvoltarea şi gestionarea unei intreprinderi sociale în cadrul proiectului S.O.C.I.A.L. ” Strategia de ocupare şi calificare prin învăţare şi activităţi pentru libertate”.

Cheltuielile de funcţionare, salarizare, organizare au cumulat suma de 168900 lei.

–                   Asociaţia Diaconia Timişoara Cetate a continuat şi anul acesta activităţi social caritative             care cumulate au rezultat ca şi contribuţie suma de 13000 lei.

 

1.      Asociaţia Diaconia Sf. Apostoli Petru şi Pavel în colaborare cu parohia Timişoara Viile Fabric au derulat o bogată activitate social caritativă concretizată în vizite la spitale şi hrană pentru cei nevoiaşi, ajutoare pentru sinistraţi… etc.

2.      Liga Tineretului Creştin Ortodox şi-au propus şi realizat conferinţe pe teme duhovniceşti şi pelerinaje.

3.      Asociaţia Studenţilor  Creştini Ortodocşi pe lângă programul cultural religios derulat a desfăşurat şi activităţi sociale care au constat în vizite la centre sociale pentru copii şi vârstnici, însoţirea preoţilor misionari din spitale în slujire, strângerea de fonduri pentru comunitatea Pro-Vita din Valea Plopului… etc.

4.      Societatea Femeilor Creştin ortodoxe din Timişoara, a desfăşurat un bogat program social-caritativ şi cultural – religios.

 

În concluzie constatăm că programele desfăşurate în anul 2010 au încercat să cuprindă cât mai multe categorii de persoane defavorizate şi să fie de folos cât mai multor oameni. De asemenea s-a demonstrat că Biserica se implică în ajutorarea celor nevoiaşi. Alături de investiţia şi efortul centrului eparhial care se ridică la suma de  1001356  lei se adaugă şi suma de 186000  lei investită de parohii, fundaţii şi asociaţii religioase pentru diversele proiecte desfăşurate.

Totalul investiţiilor făcute în domeniul asistenţei sociale de centrul eparhial  împreună cu parohiile şi ONG-urile bisericeşti în anul 2010 se ridică la suma de:   1356256 lei

Activitatea caritativă a Bisericii se extinde şi prin faptele de milă creştină făcute de către toate parohiile noastre prin credincioşi şi preoţi, fapte care nu se văd, nu pot fi cuantificate, dar sunt ştiute de Dumnezeu.

Rugăm Adunarea Eparhială să ia la cunoştiinţă activitatea desfăşurată de sectorul social-filantropic şi misionar pe anul 2010 şi să hotărască măsurile ce se impun a fi luate pentru o activitate cât mai rodnică în continuare.

Timişoara, din şedinţa Consiliului Eparhial ţinută la 2 decembrie 2010.

 

Consilier  Social

Preot Cristian Pavel 

 

 

Comments are closed.