Resfinţirea bisericii din parohia Timişoara- Calea Aradului

 Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a fost prezent în Duminica a VIII – a după Rusalii în parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Timişoara-Calea Aradului. La orele dimineţii, ierarhul a fost întâmpinat de numeroşi credincioşi, în frunte cu un sobor de preoţi şi diaconi condus de pr. Ioan Bude, protopop Timişoara I. Cu acest prilej, Preasfinţitul Paisie, înconjurat de soborul slujitorilor a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor desfăşurate la exteriorul lăcaşului de cult, precum şi a picturii bisericii. În continuare, Preasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de numeroşi credincioşi ai parohiei. În cadrul slujbei, Preasfinţitul Paisie a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul teolog Ilie-Eduard Tănase, ce urmeazăa  fi hirotonit preot pe seama parohiei Sânandrei, protopopiatul Timişoara I. La momentul potrivit din Sfânta Liturghie foarte mulţi credincioşi s-au împărtăşit din Trupul şi Sângele Mântuitorului. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Paisie Lugojanul a explicat semnificaţiile Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei 14, 14-22, în care este prezentată Înmulţirea pâinilor de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La finalul slujbei, Preasfinţia Sa a transmis din partea Înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, binecuvântarea şi purtarea Sa de grijă pentru toţi credincioşii parohiei. Totodată, Preasfinţia Sa a felicitat pe părintele paroh Iosif Hânda şi pe slujitorii sfântului lăcaş pentru osteneala depusă la construirea bisericii. De asemenea, pentru râvna duhovnicească deosebită şi jertfelnicia materială depusă în timpul construirii şi pictării sfintei bisericii au fost acordardate cărţi de ctitorire şi acte de cinstire pentru toţi credincioşii implicaţi în realizarea construcţiei.

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, între anii 1999 şi 2002, prin râvna şi jertfelnicia enoriaşilor Parohiei Timişoara – Calea Aradului şi prin strădania pr. paroh Iosif Hânda. Proiectul lăcaşului de cult a fost realizat de arhitectul Grigorie Filimon şi de inginerul Emil Olteanu şi respectă întru totul rigorile canonului bizantin.

Târnosirea bisericii a avut loc în anul 2002 şi a fost săvârşită de Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului, la acea vreme Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Pictarea bisericii a fost începută în anul 2005 de pictorul Mădălina Arhirii, iar apoi a fost continuată şi finalizată de pictorul Ludovic Sosnac în anul 2010. Slujba de binecuvântare a acesteia a fost oficiată de Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, în acelaşi an.

Parohia Timişoara – Calea Aradului cuprinde 2.600 de familii cu 7.800 de credincioşi şi are ca slujitori pe pr. Iosif Hânda, Daniel Dumi Pop, Ciprian Câmpean şi diac. Flavius Unc.

Comments are closed.