Rusaliile prăznuite la Catedrala Mitropolitană din Timişoara

       Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a slujit în Duminica Rusaliilor la Catedrala Mitropolitană “ Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara.  Înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, ierarhul a oficiat sfintele slujbe închinate marelui praznic al “Pogorârii Sfântului Duh”, în prezenţa a numeroşi credincioşi timişoreni.  În cadrul Sfintei Liturghii, PS Paisie Lugojanul a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul teolog Iulian Gheorghe Lehaci, numit pe seama parohiei Timişoara – Calea Lugojului  cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“, din cadrul protopopiatului Timişoara II.

În cuvântul de învăţătură rostit, ierarhul a menţionat că Rusaliile reprezintă încheierea praznicului Învierii Domnului şi sunt împlinirea făgăduinţei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a trimiterii Sfântului Duh.

După săvârşirea Sfântei Liturghii a fost oficiată slujba Vecerniei de luni, după Rusalii, ce poartă în popor denumirea de “Vecernia plecării genunchilor”, întrucât în cadrul acesteia sunt rostite şapte rugăciuni de către preotul îngenuncheat în faţa Sfintelor Uşi Împărăteşti. Rugăciunile invocă ajutorul Preasfintei Treimi, amintind totodată de cele şapte daruri ale Sfântului Duh care s-a pogorât în ziua Cincizecimii.

 În finalul slujbei, ierarhul a transmis tuturor credincioşilor prezenţi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, încredinţându-i de purtarea de grijă şi dragostea părintească a Întâistătătorului lor. Totodată, Preasfinţia Sa a împărţit credincioşilor icoane cu praznicul “Pogorârii Sfântului Duh” şi ramuri verzi, ca simbol al darurilor celor bogate ale Sfântului Duh.

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului şi prin osârdia Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu prilejul praznicului Rusaliilor, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara a fost sfinţit un nou chivot pentru Sfântul Altar. Chivotul din argint a fost realizat la Atelierele Patriarhiei Române şi reproduce la scară  redusă  imaginea Catedralei Mitropolitane.

Comments are closed.