S-a încheiat etapa la nivel de protopopiat a Concursului de creaţie „Alege Şcoala!”

 Conform graficului de desfăşurare a Concursului de creaţie “Alege Şcoala!”, având ca temă Şcoala Mea, în a doua jumătate a lunii ianuarie a.c., s-au evaluat lucrările elaborate de către copiii încluşi în proiectul “Alege Şcoala!”.

            Copiii participanţi la concurs au avut de ales o abordare din cele trei secţiuni:

A) Secţiunea literară: o scrisoare către Dumnezeu despre şcoala mea; un articol de ziar despre şcoala mea; o poezie despre şcoala mea; o povestioară moralizatoare despre şcoală; o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care nu merg la şcoală.

B) Secţiunea artistică: un desen/pictură despre şcoala mea (A4 sau A3); o fotografie inedită în concordanţă cu tema concursului; o descriere a unui joc imaginat de copii, care a fost jucat/poate fi jucat.

C) Secţiunea multimedia: interviu cu preotul (profesorul de religie) – un copil din grupa de cateheză intervievează preotul/prof. de religie despre cum a fost şcoala lui; o prezentare multimedia despre şcoala mea (film, ppt. etc.).

 Evaluarea lucrărilor s-a desfăşurat la fiecare dintre cele şase protopopiate ale eparhiei noastre. Comisia de jurizare a fost formată din: părinţii protopopi, responsabilii la nivel de protopopiat pentru cateheza parohială, un profesor de religie, un profesor de desen şi un profesor de limba română. Pentru evaluarea lucrărilor, membrii juriului au avut în vedere: conţinutul (conexiunea cu educaţia catehetică a Bisericii: valorile educaţiei creştine, necesitatea educaţiei creştine, mijloace educative creştine, finalitatea educaţiei creştine), claritatea, imaginaţia, originalitatea, precum şi viziunea unitară a portofoliului. La fiecare secţiune s-au nominalizat câştigătorii premiile I, II si III, urmând ca la sfârşitul lunii februarie să se desfăşoare premierea câştigătorilor. De asemenea a fost evidenţiat portofoliul parohiei cu cele mai valoroase lucrări.

 Scopul acestui concurs este acela de a conştientiza rolului educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilităţilor pe care aceasta le poate oferi în integrarea pe piaţa muncii şi în prevenirea abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile.

 Următoarea etapă a concursului este cea la nivel de eparhie. De data aceasta tema concursului se modifică (Şcoala din pridvorul Bisericii). La această etapă vor participa toţi copiii din grupele (parohiile) din care au făcut parte copiii premiaţi (I, II, III) la faza pe protopopiat.

Comments are closed.