Sfinţii Trei Ierarhi prăznuiţi la Catedrala mitropolitană din Timişoara

La sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, Catedrala mitropolitană din Timişoara şi-a prăznuit hramul istoric. Cu acest prilej, ierarhi, clerici şi credincioşi din întreg cuprinsul Mitropoliei Banatului şi-au îndreptat paşii spre măreţul lăcaş, ocrotit de cei trei luceferi ai Ortodoxiei, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.

 La invitaţia Înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul clericilor şi credincioşilor timişoreni şi Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de hram a fost oficiată la Catedrala mitropolitană de Preasfinţitul Lucian şi Preasfinţitul Paisie  Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjuraţi de un sobor impresionant de preoţi şi diaconi de la parohiile şi mănăstirile timişene.

 La slujbă au luat parte elevi de la clasele de teologie ale Liceului Pedagogic „Carmen Sylva” din Timişoara, profesori şi studenţi ai Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din oraş, precum şi numeroşi credincioşi veniţi din întreaga Mitropolie a Banatului.

 În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Chiriarhul Caransebeşului a evidenţiat câteva dintre virtuţiile şi trăsăturile morale ale celor trei Mari Dascăli ai lumii şi ierarhi ai Bisericii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. În acest sens, Preasfinţia Sa a precizat „Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii acestei preafrumoase catedrale din Timişoaara sunt pentru noi toţi modele de viaţă şi trăire creştină. Aceştia au strălucit luminat în « secolul de aur » al Bisericii creştine, în veacul al IV-lea, prin întreaga lor viaţă, prin slujirea şi dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, iar mai presus de toate, prin bogata lor cultură teologică şi lucrarea lor  pastorală şi învăţătorească. Ei reprezintă şi pentru noi cei de astăzi, clerici şi credincioşi, teologi şi oameni de cultură, adevărate exemple de viaţă şi călăuze în drumul spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi spre dobândirea mântuirii. Prin scrierile lor, Sfinţii Trei Ierarhi, luminează şi înţelepţesc inimile şi sufletele iubitorilor de Dumnezeu şi ale tuturor elevilor, studenţilor şi profesorilor teologi, ce îi i-au drept ocrotitori şi povăţuitori”.

În finalul Sfintei Litughii, soborul slujitorilor a oficiat slujba de binecuvântare a prinoaselor, aduse de credincioşi în cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii şi patronii spirituali ai măreţului locaş mitropolitan.

 După slujbă, Preasfinţitul Paisie Lugojanul a mulţumit Preasfinţitului Lucian pentru bucuria de a sluji împreună în Catedrala timişoreană, încredinţându-l totodată, de toată dragostea şi preţuirea clericilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Timişoarei.

Cel mai reprezentativ lăcaş de cult din Vestul ţării

 Catedrala Mitropolitană din Timisoara este una dintre cele mai reprezentative monumente arhitecturale din ţara noastră. Situată în centrul oraşului de pe Bega, la încrucișarea celor mai importante artere de circulație, catedrala închinată Sfinților Trei Ierarhi impresionează prin dimensiunile ei însemnate, prin specificul arhitectural şi prin învelişul de ţiglă smălțuită, care strălucește minunat în lumina soarelui. Catedrala a fost construită între anii 1936 si 1940, după schiţa arhitectului Ioan Traianescu, fiind declarată monument de artă pentru arhitectura, pictura şi sculptura ei. Construcția propriu-zisă a catedralei a început în anul 1936, prin sfinţirea pietrei de temelie de către episcopul Andrei Magieru al Aradului.

Lucrările de zidire s-au întins pe aproape cinci ani, catedrala întinzându-se astăzi pe o suprafaţă de peste 1500 mp, volumul total al interiorului fiind de cincizeci de mii de metri cubi. Catedrala are nu mai puțin de 11 turle, din care turnul principal are aproape 84 m.  Construcţia are o lungime de şaizeci şi trei de metri şi o lăţime de treizeci şi doi de metri. La slujbele săvârşite în aceasta pot lua parte în jur de 5000 de credincioşi. În turnurile catedralei sunt așezate 7 clopote mari, deosebit de puternice, armonizate de maestrul Sabin Drăgoi.

În toamna anului 1946, dupa zece ani de efort, noul lăcaș mitropolitan, împodobit cu cele mai bune şi mai alese opere, aștepta solemnitatea târnosirii şi încredinţării cultului pentru care a fost destinat. Astfel, a fost aleasă ziua de 6 octombrie 1946 ca zi a marelui praznic al ortodocşilor din Banat. La aceasta mare procesiune a participat însuși patriarhul Nicodim Munteanu şi regele Mihai I, alături de întreg episcopatul Mitropoliei Ardealului şi reprezentanţi din toate colţurile pământului românesc. Din cauza celui de-al Doilea Razboi Mondial, finisajele şi picturile interioare şi exterioare s-au terminat însă abia în anul 1956.

Comments are closed.