ȘCOALA TEOFANIA – Simpozion internațional de Exegeză Biblică

ȘCOALA TEOFANIA este o sintagmă care cuprinde în sine mai multe semnificații legate, în primul rând, de educația teologică care ‘pornește de la’ și ‘retrimite la’ experiența relației sau întâlnirii directe cu Dumnezeu. De altfel, o „unificare” a teologiei, atât ca activitate științifică universitară, dar ca și corpus al tradiției creștine într-o paideia unitară, se poate realiza, în acest moment, mai ales prin intermediul exegezei teofanice a Scripturilor.

În acest sens, Mitropolia Banatului în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie și Academia Română, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, organizează în continuarea proiectului exegetic-pascal, inițiat în perioada post-pascală din primăvara acestui an, o a doua întâlnire în mediul online la adresa:

 STREAM:

https://stream.meet.google.com/stream/d6ea4790-3960-4297-8f20-2a090219ba3e?authuser=0

În acest context, avem plăcerea de a vă invita să participați la Simpozionul internațional „Școala Teofania – 13 noiembrie 2020”.

Deschiderea oficială va avea loc online, Vineri 13 noiembrie (Ziua Mondială a Bibliei), de la orele 09:30. Panelurile se vor defășura, ulterior, în mediul online.

Studiile elaborate în urma prezentărilor vor fi publicate într-un volum la o editură de prestigiu (CNCS, cat. B).

TOPICS:

 • Exegeza Teofanică a Sfintei Scripturi
 • Logica Învierii ca hermeneutică biblică
 • Tripticul Dogmă-Liturghie-Spiritualitate în exegeza patristică
 • Trăirea ascetică a cuvântului Scripturii
 • ‘Adevăr și metodă’ sau despre revelație și transmiterea acesteia în societatea contemporană
 • ‘Hristificarea’, o teologie a îndumnezeirii în Epistolele Pauline
 • Teologia Kabod-ului sau Slavei lui Dumnezeu
 • Dumnezeu ascuns și revelat în textele Sfintei Scripturi
 • Interpretarea scripturistică în Teologia Neopatristică
 • Biblia în Paideia Bizantină
 • Hagiografie și Lumina Cuvântului
 • Autoritatea duhovnicească ca reflex al întrupării Cuvântului în viața personal
 • Cultura clasică și Școlile exegetice creștine – o filosofie de viață în Antichitatea Târzie

Asigurându-vă de dragostea și rugăciunea noastră, Vă așteptăm la acest eveniment!

PROGRAM & ABSTRACTS

Comments are closed.