Simpozion Internaţional de Teologie

symposion_În zilele de 9-10 mai anul curent se va desfăşura Simpozionul internaţional de teologie cu tema “Sfânta Euharistie şi experienţa pocăinţei în tradiţia ortodoxă“, organizat de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie în colaborare cu Mitropolia Banatului, la Mănăstirea Timişeni-Şag, din cuprinsul eparhiei.

 Scopul general al simpozionului este acela de-a explora sensurile şi semnificaţiile teologice ale Sfintei Euharistii în tradiţia ortodoxă, precum şi legătura indisolubilă dintre Sfânta Euharistie şi experienţa duhovnicească a pocăinţei în spiritualitatea creştină.

Cu această ocazie, vor susţine lucrări ştiinţifice preoţi profesori de la mai multe centre universitare teologice din ţară şi din străinătate. Simpozionul se adresează studenţilor şi masteranzilor teologi, precum şi tuturor celor care doresc să aprofundeze cunoştinţele teologice cu privire la sensul şi menirea celor două mari Taine ale Bisericii, Mărturisirea şi Euharistia.

Evenimentul se încrie în programul cultural-ştiinţific al Arhiepiscopiei Timişoarei, dedicat Anului Omagial Euharistic.

PROGRAM/SCHEDULE

Vineri – 9 mai: Mănăstirea Timişeni-Şag (Sala de Conferinţe)/Friday – 9 May: Monastery Timişeni-Şag (Conference Room)

8.00-9.00: Micul dejun/Breakfast

9.00 – 9.30: Rugăciune în Biserica mănăstirii (Te Deum)/Prayer in The Church of the Monastery (Te Deum)

10.00-10.20: Deschiderea festivă/Registration and Solemn Opening. Messages from: ϯPS PAISIE LUGOJEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Conf. Dr. Dana PERCEC, Decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie/ϯHis Grace PAISIE LUGOJEANUL, Assistant Bishop to the Archdiocese of Timişoara and PhD Associate Professor Dana PERCEC, Dean of the Faculty of Letters, History and Theology

10.20-10.40: Pr. Prof. Dr. Dumitru MEGHEŞAN, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Oradea), Dimensiunea eshatologică a Sfintei Euharistii/Rev. Fr. Prof. Dumitru MEGHEŞAN PhD, (Faculty of Orthodox Theology “Dr. Vasile Coman” Oradea), The Eschatological Dimension of The Holy Eucharist

10.40-11.00: Pr. Prof. Dr. Nicolas STEBBING C.R., Spovedanie şi Euharistie (Colegiul Învierii, Universitatea din Leeds, UK)/ Rev. Fr. Nicolas STEBBING C.R., PhD (The College of the Ressurection, University of Leeds, UK), Confession and the Eucharist

11.00-11.20: Pr. Prof. Dr. Marius ŢEPELEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dr. Vasile Coman”, Oradea), Cult şi jertfă în Antichitate. Între Euharistie şi Ambrozie/ Rev. Fr. Prof. Marius ŢEPELEA PhD (Faculty of Orthodox Theology „Dr. Vasile Coman” Oradea), Worship and Sacrifice in Antiquity. Between Eucharist and Ambrose

11.20-11.40: Pr. Prof. Dr. Cristinel IOJA (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad), Prezenţa lui Hristos în Taina Euharistiei şi în Biserică. Consideraţii privind teologia părintelui Dumitru Stăniloae şi a lui Alexander Schmemann/Rev. Fr. Prof., Cristinel IOJA, PhD (Faculty of Orthodox Theology Arad), The Presence of Christ in the Holy Sacrament of the Eucharist and in the Church. Considerations on the Theology of Father Dumitru Stăniloae and Alexander Schmemann

11.40-12.10: Discuţii/Debates

12.10-12.30: Pr. Lect. Dr. Ioan BIZĂU, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca), Synaxa euharistică – icoana Bisericii/Rev. Fr. Lect. Ioan BIZĂU PhD, (Faculty of Orthodox Theology Cluj-Napoca), The Eucharistic Synaxis – The Icon of the Church

12.30-12.50: Pr. Lect. Dr. Nicolae R. STAN, (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova, Rânduiala Sfintei Împărtăşanii: aspecte ascetico-mistice/Rev. Fr. Lect. Nicolae R. STAN PhD, (Faculty of Orthodox Theology Craiova), The Typikon of the Holy Eucharist: Mystical and Ascetical Aspects

12.50-13.10: Asist. dr. Ovidiu SFERLEA (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dr. Vasile Coman”, Oradea), Ce ar trebui să facem de Revelion? O meditaţie despre practica împărtăşirii la marele praznice/Assistant Lecturer, Ovidiu SFERLEA PhD (Faculty of Orthodox Theology “Dr. Vasile Coman” Oradea), What Should We do for the New Year’s eve? A Meditation on the Practice of Communion at the Great Feasts

13.10-13.40: Discuţii/Debates

13.40: Masa de prânz/Lunch Break

15.00-15.20: Pr. Conf. Dr. Nicolae MORAR (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Reprezentări denaturate ale Sfintei Euharistii în religiile Antichităţii precreştine/Rev. Fr. Prof. Nicolae MORAR PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Misrepresentations of The Holy Eucharist in the Religions of Pre-Christian Antiquity

15.20-15.40: Pr. Lect. Dr. Nichifor TĂNASE (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Reşiţa), Isihasm şi Euharistie în secolul XIV: Sfântul Grigorie Palama şi Sfântul Nicolae Cabasila/Rev. Fr. Lect., Nichifor TĂNASE PhD (Faculty of Orthodox Theology Reşiţa), Hesychasm and Eucharist in the Fourteenth Century: Saint Gregory Palamas and Saint Nicholas Cabasilas

15.40-16.00: Pr. Lect. Dr. Vasile ITINEANŢ (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Permanenţa pocăinţei în experienţa părinţilor filocalici/Rev. Fr. Lect. Vasile ITINEANŢ PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), The Permanence of Repentance in the Experience of the Eastern Fathers

16.00-16.20: Lect. Dr. Gabriel CIORÎCĂ (Facultatea de Medicină, Timişoara), Mecanismele de acţiune şi farmacologia Sfintei Euharistii: o nouă abordare/Lect. Dr. Gabriel CIORÎCĂ PhD (Faculty of Medicine Timişoara), The Ways of Action and the Pharmacology of The Holy Eucharist: a New Approach

16.20-16.50: Discuţii/Debates

16.50-17.10: Pr. Conf. Dr. Constantin JINGA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Coordonate filologice ale pocăinţei – pentru o dezambiguizare necesară/ Rev. Fr. Constantin JINGA PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Philological Coordinates of the Repentance – a much needed disambiguation

17.10-17.30: Pr. Drd. Ionuţ CONSTANTIN (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul”, Bucureşti), Ethos-ul Tainei Spovedaniei/Rev. Fr. Ionuţ CONSTANTIN, (Faculty of Orthodox Theology “Justinian Patriarch” Bucharest), The Ethos of the Holy Sacrament of Confession

17.30-17.50: Pr. Dr. Marius IOANA (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Etape psihologice în Taina Mărturisirii/Rev. Fr. Marius IOANA PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Psychological Stages in The Holy Sacrament of Confession

17.50-18.10: Lect. Dr. Daniel LEMENI (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Practica spovedaniei în monahismul timpuriu: un sistem original?/Lect. Daniel LEMENI PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), The Practice of Confession in the Early Monasticism: an original system?

18.10-18.40: Discuţii/Debates

19.00: Cina/Dinner

 

Sâmbătă – 10 mai: Mănăstirea Timişeni-Şag (Sala de Conferinţe)/Saturday –  10 May: Monastery Timişeni-Şag (Conference Room)

8.00-9.00: Micul dejun/Breakfast

9.00-9.20: Pr. Dr. Gheorghios METALLINOS (Şcoala de Teologie a Universităţii din Atena), Liturghia trupului ecclesiastic/Rev. Fr. Georgios METALLINOS PhD, The Liturgy of Ecclesiastical Body (School of Theology of the University of Athens)

9.20-9.40: Pr. Dr. Konstantin KARAISARIDIS (Facultatea de Teologie, Tesalonic), Pastoraţia dumnezeieştii Liturghii: participarea activă a poporului la Sfânta Liturghie/Rev. Fr. Konstantin KARAISARIDIS PhD (Faculty of Theology Thessaloniki), The Pastoral Care of Holy Liturgy: the active participation of people into The Holy Liturgy

9.40-10.00: Pr. Dr. Radu-Cosmin BOGDAN (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Pocăință și îndumnezeire în creația imnografică a Sfântului Andrei Criteanul și a Sfântului Ioan Damaschin/Rev. Fr. Radu-Cosmin BOGDAN PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Repentance and Deification in the Hymnographical Creation of Saint Andrew of Crete and Saint John Damascene

10.00-10.20: Drd. Alexandru CHITUŢĂ (Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna”, Sibiu), Spovedanie şi Euharistie, tradiţie şi libertate în contemporaneitate, viziunea mitropolitului Antonie Plămădeală/PhD Candidate Alexandru CHITUŢĂ, (Faculty of Theology “Andrei Şaguna” Sibiu), Confession and Eucharist, Tradition and Freedom in the Contemporary World – the Vision of the Metropolitan Antonie Plămădeală

10.20-10.50: Discuţii/Debates

10.50-11.10: Pr. Drd. Nicolae Cosmin DRUGAN (Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna”, Sibiu), Sfânta Euharistie și experiența pocăinței în tradiția ortodoxă/PhD Candidate Fr. Nicolae Cosmin DRUGAN (Faculty of Theology “Andrei Şaguna” Sibiu), The Holy Eucharist and the Experience of Repentance in The Orthodox Tradition

11.10-11.30: Drd. Silviu Cristian RAD (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca), Spovedania – deziderat de modelare a conștiinței umane prin intermediul personajelor dostoievskiene (Rodion Raskolnikov și Ivan Karamazov)/Phd. Candidate Silviu Cristian RAD (Faculty of Orthodox Theology Cluj-Napoca), The Confession – a Goal for the Modeling of the Human Consciousness through Dostoevsky’s Characters (Rodion Raskolinkov and Ivan Karamazov)

11.30-11.50: Maria FRENŢIU (Liceul “Traian Grozea”, Reşiţa), Rugăciunile Sfintei Împărtăşiri. Aspecte lingvistice/Maria FRENŢIU (High School “Traian Grozea” Reşiţa), The Prayers of Holy Communion. Linguistical Aspects

11.50-12.10: Pr. Asist. Dr. Adrian D. COVAN (Departamentul de Teologie Ortodoxă, Timişoara), Conştiinţa euharisticǎ a Bisericii în parcursul ei eshatologic/Rev. Fr. Adrian D. COVAN PhD (Departament of Orthodox Theology Timişoara), The Eucharistical Awareness of The Church and its Eschatological Outlook

12.10-12.30: Pr. Drd. Arhim. Simeon STANA (Departamentul de Teologie Ortodoxă Timişoara), Devieri pietiste cu privire la Sf. Împărtăşanie/Rev. Fr. Simeon STANA (Departament of Orthodox Theology Timişoara), Pietist misinterpretations of the Holy Eucharist

12.30-13.00: Discuţii/Debates

13.00: Masa de prânz/Lunch Break

13.00-13.20: Conf. Dr. Adrian LEMENI (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul”, Bucureşti), Sfânta Euharistie – taină a împărtăşirii cu Hristos Cel răstignit şi înviat/Assistant Professor Adrian LEMENI PhD (Faculty of Orthodox Theology “Justinian Patriarch” Bucharest), The Holy Eucharist – a Mystery of Communion with the Crucified and Risen Christ

13.20-13.40: Pr. Lect. Dr. Vasile VLAD (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” Arad), “Pâinea Vieţii” – Izvorul vieţii duhovniceşti/Rev. Fr. Lect. Vasile VLAD PhD (Faculty of Orthodox Theology “Ilarion V. Felea” Arad), “Bread of Life” – The Source of Spiritual Life

13.40-14.00: Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCKZAI (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, Sibiu), Euharistie și Spovedanie în viziunea lui Alexander Schmemann: puncte tari și puncte slabe/Lect. Ciprian Iulian TOROCZKAI PhD (The Faculty of Orthodox Theology “Andrei Şaguna” Sibiu), The Relationship between the Eucharist and Confession in the writings of Alexander Schmemann: strengths and weaknesses

14.00-14.20: Asist. dr. Nuţu APOSTOLACHE (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Craiova), Aspecte dogmatico-mistice în anaforalele lui Iacob de Sarug şi Filoxen de Maboug/Assist. Lect. Nuţu APOSTOLACHE PhD (The Faculty of Orthodox Theology Craiova), Mystical and Dogmatical Aspects in the Jacob of Serugh and Philoxen of Mabbug’ Anaphora

14.20-14.50: Discuţii/Debates

 

SFÂRŞITUL SIMPOZIONULUI/END OF SYMPOSIUM

Acest simpozion a fost organizat de Departamentul de Teologie Ortodoxă al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Arhiepiscopia Timişoarei, şi cu sprijinul generos al Mănăstirii Timişeni-Şag/This International Symposium was organized by The Departament of Orthodox Theology (West University of Timişoara), in partnership with The Archdiocese of Timişoara, and with the generous support of The Monastery Timişeni-Şag

Comments are closed.