Simpozion național de teologie

În zilele de 17-18 mai anul curent se va desfăşura Simpozionul Naţional de Teologie cu tema “Sf. Constantin cel Mare şi Imperiul creştin: teologie, politică şi hagiografie în Bizanţul timpuriu” la Mănăstirea Timişeni-Şag.

Scopul general al simpozionului este acela de-a explora originile şi semnificaţiile teologice ale tradiţiei bizantine. Având în vedere caracterul interdisciplinar al simpozionului, lucrările vor aborda Bizanţul timpuriu din perspective diferite, cum ar fi istorice, teologice, spirituale, politice şi hagiografice. De asemenea, evenimentele, persoanele sau scrierile legate în mod direct sau indirect de spiritualitatea Bizanţului timpuriu sunt binevenite.

Propunerile de lucrări trebuie să conţină numele şi prenumele autorului, titlul academic, afilierea instituţională (dacă este cazul), numărul de telefon, precum şi un scurt abstract (150-200 de cuvinte). Aceste propuneri trebuie trimise pe adresa dlemeni@yahoo.com până la data de 03.05.2013, iar panelul va fi notificat nu mai târziu de 10. 05. 2013.

Totodată, în vederea unei organizări adecvate a simpozionului, rugăm confirmarea prezenței dvs. (de principiu) la această manifestare științifică până la data de 25.02.2013.

Lucrările simpozionului vor fi publicate într-un volum consacrat Bizanţului timpuriu la o editură acreditată CNCSIS.

 

Comments are closed.