Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Mitropolia Banatului organizează în zilele de 11, 12 și 13 noiembrie 2021 Simpozionul Internațional de Exegeză Biblică, ediția a doua: „Sfânta Scriptură în Biserică și Istorie”.

Deschiderea oficială va avea loc online, vineri 12 noiembrie, de la orele 09:00. Sesiunile se vor desfășura, ulterior, de asemenea, în mediul online. În ajunul simpozionului, joi 11 noiembrie, de la orele 17:00 va avea loc lansarea volumului Fides quae per caritatem operatur. Lucrările Simpozionului Internațional de Exegeză Biblică, Timișoara, 12–13 noiembrie 2020, editat de Pr. Ioan Mihoc și Pr. Iosif Stancovici.

Exegeza, regina studiilor biblice, este întotdeauna fondatoare, nu numai pentru disciplinele biblice, ci și pentru viața credincioșilor. Potrivit Cărții lui Neemia, capitolul 8, după întoarcerea din exil pe când se punea problema reîntemeierii naționale, israeliții nu s-au restrâns doar la restaurarea Templului și a zidurilor Ierusalimului, ci au vizat refacerea Legământului. În acest scop, a fost convocată adunarea întregului popor în fața căruia s-a citit toată Legea, într-o singură zi: „Leviții au tâlcuit poporului Legea, stând fiecare la locul lui. Ei citeau lămurit bucăți din Cartea Legii lui Dumnezeu, iar bucățile citite le lămureau și poporul înțelegea cele ce se citeau. Atunci Neemia, guvernatorul, Ezdra preotul și cărturarul, și leviții care învățau poporul au zis către tot poporul: «Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu fiți triști, nici să plângeți!» Căci tot poporul plângea, auzind cuvintele Legii… Căci înțeleseseră ei cuvintele ce li se tâlcuiseră” (Neemia 8,7-8.12).

TOPICS

Studii asupra Israelului antic

Iconografia și studiile biblice

Pentateuh (Torah)

Profeți

Literatura sapiențială

Manuscrise biblice (Critica textuală)

Qumran și manuscrisele de la Marea Moartă

Arheologia și diaspora iudaică

Israel și compoziția și receptarea cărților canonice în perioda persană și elenistică

Studii asupra Septuagintei

Metafore în Biblia ebraică/Vechiul Testament și receptarea lor

Receptarea Bibliei ebraice în iudaismul antic

Receptarea Vechiului Testament în Creștinismul primar

Biblia și studiile siriace

Etnicitate, identitate și istoria Palestinei antice

Apocalipticism în scrieri rabinice și patristice

Lumea biblică și receptarea ei

Midraș, Halakhah, și receptarea Bibliei

Interpretarea biblică în Creștinismul primar

Creștinismul primar între iudaism și elenism

Limba greacă elenistică

Iudaismul elenistic

Evangheliile sinoptice și Faptele Apostolilor

Literatura ioaneică

Sf. Pavel și literatura paulină

Epistolele Sobornicești

Receptarea Scripturii în exegeza patristică (secolele II-VIII)

Familia și copiii în lumea antică

Societatea greco-romană și Noul Testament

Biblia în Tradițiile Răsăritene și Orientale

Teologie și spiritualitate biblică

Sănătatea și boala în lumea antică

Interpretarea biblică în literatura apologetică arabă

Pentru accesul la evenimentele anunțate mai sus vă rugăm adresați o solicitare în vederea obținerii link-ului la una din următoarele adrese de e-mail: Pr. Ioan Mihoc ( ioan.mihoc@e-uvt.ro ), Pr. Iosif Stancovici ( iosif.stancovici@e-uvt.ro ).

Asigurându-vă de prețuirea noastră, Vă așteptăm la aceste dialoguri teologice!

Comments are closed.