Sinod mitropolitan la Timişoara

 Joi, 23 ianuarie, la Centrul eparhial din Timişoara a avut loc întrunirea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Banatului, convocarea acestuia fiind făcută de către Înaltpreasfinţitul Nicolae, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, pe temeiul articolului 112 aliniatul 1 din Statutul BOR. La şedinţa prezidată de către Înaltpreasfinţia Sa, au participat Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi colaboratorii lor de la centrele eparhiale. În cadrul şedinţei au fost analizate recursurile înaintate de preoţii din Arhiepiscopia Timişoarei şi Episcopia Caransebeşului, sancţionaţi cu depuneri din treapta preoţiei. Conform regulamentelor bisericeşti în vigoare şi ale Statutului BOR, Sinodul mitropolitan este forul care hotărăşte dacă recursurile acestor preoţi sunt trimise în judecata Consistoriului mitropolitan sau ele rămân definitive şi irevocabile. După analizarea acestor recursuri, în virtutea articolului 111 aliniatul 3 din Statutul BOR, care se referă la întrajutorarea frăţească între eparhii, şi articolul 111 aliniatul 4, în care se arată, de asemenea, că eparhiile din cadrul mitropoliei cooperează permanent la nivel pastoral-misionar, Sinodul mitropolitan a hotărât ca la hramul Catedralei mitropolitane din Timişoara, de sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, să participe toţi ierarhii Mitropoliei Banatului, în spirit de comuniune frăţească şi de slujire liturgică, pentru a marca în felul acesta un moment foarte însemnat din viaţa Arhiepiscopiei Timişoarei, respectiv a Mitropoliei Banatului. De asemenea, au fost abordate subiecte privind învăţământul teologic din Mitropolia Banatului, care vor fi analizate în cadrul unei şedinţe speciale, ce se va desfăşura la sediul Episcopiei Caransebeşului în data de 18 februarie 2014, după care propunerile formulate în cadrul acelei şedinţe vor fi analizate şi aprobate de către Sinodul mitropolitan.

Comments are closed.