Slujba de pomenire pentru preoții care au trecut la Domnul, din Parohia Jdioara

Aducându-ne aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 7: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu…”, Consiliul parohial și preotul paroh, la împlinirea a 70 de ani de la trecerea în veșnicie a preotului Gheorghe Vior, ctitorul bisericii monumentale din localitatea Jdioara, au pomenit în rugăciune pe toți preoții care au slujit, cu timp și fără timp, în această parohie, pentru binele  și statornicia credincioșilor de pe aceste meleaguri. La acest moment liturgic au participat mulți credincioși, ceea ce relevă că a fost un moment binevenit, de aleasă trăire și amintire duhovnicească.

    Slujba de pomenire a fost oficiată de preotul paroh Vali Ungar și preotul pensionar Petru Biriș, fiu al satului. Acesta din urmă a spus că toți preoții pentru care se face pomenirea au fost oameni harnici și dedicați  misiunii pastorale, dar mai cu seamă, slujitori vrednici înaintea Milostivului Dumnezeu pentru credincioșii de aici. De asemenea, l-a amintit pe preotul Dimitrie Blidaru, care a pătimit în închisorile comuniste datorită faptului că s-a împotrivit regimului ateu.

Aceste gânduri au fost așezate în inimile credincioșilor pentru a-i întări în credință și, de aceea, toți cei care au fost prezenți au trăit un moment emoționant și unic prin intensitatea mesajului. Ținând cont și de tematica anului 2021 decretat în Patriarhia Romană ca „Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, această pomenire va menține vie amintirea slujitorilor Sfântului Altar din Parohia Jdioara în inimile tuturor parohienilor.

Dumnezeu să-i înveșnicească pe acești vrednici preoți în Împărăția Lui!

Comments are closed.