Slujire arhierească în Parohia Macedonia

De praznicul Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Macedonia, protopopiatul Deta. Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită  în anul 1813. Alături de localnici au luat parte şi la slujbă şi credincioşi din satele învecinate, de pe raza protopopiatului Deta, precum şi din Timişoara. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Paisie Lugojanul a hirotonit întru diacon pe teologul Marius-Ionel Crăciunescu, ce urmează a fi hirotonit preot pe seama parohiei Clopodia, din cadrul aceluiaşi protopopiat. După slujbă, Ierarhul a adresat un cuvât de îndemn credincioşilor parohiei Macedonia, păstoriţi cu vrednicie de pr. Ioan Emanuel Popescu, pentru a participa pe mai departe cu aceeaşi dragoste şi dăruire la sfintele slujbele oficiate în străvechiul lăcaş, ridicat cu multă jertfă de înaintaşii lor. Totodată, Preasfinţia Sa a felicitat pe tânărul diacon hirotonit, menţionând că slujirea la Sfântul Altar este o lucrare sfântă ce trebuie îndeplinită cu multă responsabilitate şi dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de cei încredinţaţi spre păstorire.

Repere istorice- Macedonia, jud.Timiş

Satul Macedonia se situează în sudul judeţului Timiş, la 8 km vest de oraşul Ciacova, în imediata apropiere a râului Timiş. Se învecinează cu localităţile Cebza, Petroman, Ghilad, Dolaţ, Rudna şi Giulvăz. Prima atestare istorică  a localităţii este la 1332, în evidenţele de dijmă papale. Istoricul Ioan Lotreanu susţine că a fost întemeiată de familia Maczedonia încă din timpul domniei lui Arpad. Un document din 1466 arată că localitatea Macedonia avea 50 de case şi era deţinută de Ladislau Doczy. În secolele XV-XVI numele satului apare menţionat în diferite documente. S-a păstrat ca sat românesc în toate perioadele. În 1779 localitatea este alipită judeţului Torontal, de care a aparţinut până la sfârşitul primului război mondial, când judeţele Torontal şi Timiş au fost unite. În 1813 a fost construită biserica ortodoxă cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva. Aceasta se găseşte şi astăzi, zărindu-se de la intrarea în sat, datorită arhitecturii sale impunătoare şi a turnului înalt ce se ridică pe pronaos. În istoria localităţii a rămas întipărit anul 1887, când o inundaţie puternică a acoperit satul, pentru deplasarea oamenilor fiind folosite luntrile. În prezent, satul numără aproximativ 320 de locuitori, din care 310 credincioşi ortodocşi români. Parohia Macedonia are în subordinea sa  filia Gad, cu 25 de familii şi 40 credincioşi.

Comments are closed.