Slujire arhierească în parohia Timişoara-Fratelia

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei a fost prezent în mijlocul credincioşilor din biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a parohiei Timişoara-Fratelia, protopopiatul Timişoara I. Cu acest prilej, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. La momentul potrivit din timpul Sfintei Liturghii, numeroşi credincioşi, printre care foarte mulţi copii s-au împărtăşit cu Sfintele Taine. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Preasfinţitul Paisie Lugojanul care a evidenţiat importanţa postului în viaţa fiecăruia: „În acest post avem iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru noi, avem Sfânta şi Dumnezeiasca Împărtăşanie, Trupul şi Sângele lui Hristos, avem lucrarea Duhului Sfânt în lume, şi împlicit în viaţa noastră a celor care îi cer lui Dumnezeu să ne trimită Duhul Sfânt să ne putem lucra mântuirea în pământul acesta, astfel lucrarea postului trebuie să se sălăşluiască în sufletele noastre, aducând tuturor pace deplină”. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral „Theophoros” al Arhiepiscopiei Timişoarei, condus de diac. dr. Ion- Alexandru Ardereanu. Tot în această duminică şi-a început activitatea de slujire părintele diacon Timotei Anişorac, ca diacon al parohiei Timişoara-Fratelia. La finalul slujbei, Preasfinţia Sa, a transmis tuturor credincioşilor şi slujitorilor bisericii, binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Nicolae, Mitropolitul Banatului.

Comments are closed.