Slujire arhierească în Parohia Timişoara-Iosefin

În Duminica a II-a a Postului Mare, a Sfântului Grigorie Palama, credincioşii parohiei Timişoara-Iosefin, protopopiatul Timişoara I, au primit vizita Preasfinţitului Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Ierarhul a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohială cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, înconjurat de un sobor de preoţi  şi diaconi slujitori ai sfântului lăcaş. La momentul predicii, pr. Eugen Babescu  a vorbit credincioşilor prezenţi despre învăţăturile pe care evanghelia duminicală, a Vindecării slăbănogului din Capernaum, ni le pune înainte. Totodată, a evidenţiat şi câteva dintre lucrările pe plan teolgic ale Sfântului Ierah Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, pomenit de Biserica Ortodoxă în Dumnicia a II-a a Postului Sfintelor Paşti. În cadrul slujbei, numeroşi credincioşi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, pentru a păşi întăriţi duhovniceşte şi în cea de-a treia săptămână a postului, având ca modele de aleasă vieţuire şi petrecere pe sfinţii pomeniţi în aceste zile premergătoare Sfintei Învieri, Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, Cuviosul Ioan Scărarul şi Cuvioasa Maria Egipteanca. În finalul slujbei, Preasfinţitul Paisie Lugojanul a adresat un cuvânt de folos credincioşilor parohiei Timişoara-Iosefin referitor la importanţa identificării fiecăruia dintre noi cu mesajul scripturistic al Evangheliei de la Marcu 2, 1-12. În acest sens, Preasfinţia Sa a arătat că Mântuitorul Hristos este cel care ne dă tuturor puterea de a ne ridica, precum slăbănogul, din patul durerii şi al deznădejdii, astfel încât, eliberaţi de suferinţele păcatului şi ale patimilor să Îi urmăm în toate zilele vieţii noastre pe calea desăvârşirii şi a Împărăţiei celei de sus.

Comments are closed.