Social-Filantropic

 

Biserica Ortodoxă Română, prin eparhiile sale, are responsabilitatea asigurării asistenţei religioase şi a personalului bisericesc aferent desfăşurării acesteia în armată, în sistemul penitenciar, în unităţi medicale, în aşezăminte de asistenţă socială şi în unităţi de învăţământ, în condiţiile prevăzute de lege, de protocoalele sau acordurile încheiate cu autorităţile publice sau cu alte persoane juridice.

Personalul clerical din aceste domenii de activitate se recrutează, cu acordul scris al chiriarhului locului, dintre doctorii, absolvenţii de masterat şi licenţiaţii în teologie, cu respectarea prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, în condiţiile legii.

Sectorul social-filantropic desfăşoară activităţi în domeniul:
– protecţiei drepturilor copilului,
– a persoanelor cu disabilităţi,
– a persoanelor seropozitive,
– a combaterii traficului de persoane umane,
– a sprijinirii persoanelor vârstnice fără aparţinători,
– asistenţă medicală,
– a ajutorării familiilor cu risc social ridicat,
– asistenţei religioase în spitale, penitenciar, case de copii şi servicii rezidenţiale pentru vârstnici.


În cadrul sectorului social funcţionează şi Fundaţia Filantropia Timişoara.


Raport General Sectorul Social 2022


Sectorul social filantropic este în responsabilitatea pr. ic. stav. Cristian Pavel

Telefon: 0256 490 287

Email: social@arhiepiscopiatimisoarei.ro

 

 

 

Comments are closed.