Tabere creștin ortodoxe

Tabara Icoana mea - ed. V - Parohia Viile-Fabric
,, Icoana în suflet de copil ˮ ed a II-a, la Parohia Șag
Tabara - Traditie si noutate - 2019
Tabara - Bucuria cunoasterii - 2019
Tabara - Icoana in suflet de copil - Man Timiseni
Tabara - „Sfantul Apostol Andrei”

Comments are closed.