Deschiderea noului an universitar la Facultatea de Teologie din Timișoara

Începutul anului universitar a fost marcat luni, 3 octombrie, la noul sediu al Facultății de Teologie, str. Oituz, printr-o festivitate de deschidere, la care au participat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, părinții profesori, cadre universitare și studenții. Cu acest prilej a fost sfințită și noua capelă, unde studenții participă la sfintele slujbe și fac, totodată, practică liturgică.

Capela a fost înzestrată cu iconostas, prin contribuția profesorilor, a studenților, a unor credincioși, precum și a unor parohii din eparhia noastră. Lăcașul de cult a fost împodobit cu icoane, vitralii și au fost aduse obiecte, cărți de cult și veșminte. Pentru organizarea și dotarea capelei, un rol deosebit de important l-a avut Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, cu a cărui binecuvântare s-a realizat această lucrare.

 Slujba de sfințire a capelei a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu părinții profesori, ierom. dr. Rafael Povîrnaru și Daniel Enea. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Facultății de Teologie, dirijat de pr. lect. drd. Laurian Popa.  

Apoi, au fost rostite alocuțiuni specifice momentului de către pr. Conf. Dr. Constantin Jinga, coordonatorul colectivului de Teologie ortodoxă, Prof. dr. Dana Percec, prorectorul Universității de Vest și Conf. Univ. dr. habil. Loredana Pungă, decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie.

După acest moment, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit un cuvânt arhieresc, privind noua capelă și începutul noului an universitar. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe tinerii studenți teologi să se preocupe pe lângă studiu și de rugăciune. Părintele Mitropolit a precizat, de asemenea, că în trecut clădirea Facultății de Teologie a aparținut garnizoanei militare din Timișoara, iar acum prin lucrarea lui Dumnezeu devine o cetate a teologiei și a păcii.  

Chiriarhul Banatului a insistat asupra misiunii studenților teologi de a aprofunda studiul limbilor clasice, greaca și latina, precum și studiului limbii ebraice, pentru o înțelegerea corectă și autentică a Sfintei Scripturi.  În acest context, Înaltpreasfinția Sa a dăruit Facultății de Teologie dicționarul patristic grec englez, G.W.H. Lampe, dicționarul latin Oxford, dicționarul grec-englez, Liddle-Scott, dicționarul grec Brill, Noul Testament în limba greacă și latină, precum și mai multe volume din opera teologică a profesorului Georges Florovsky.

La sfârșitul festivității de deschidere, studenții anului I s-au întâlnit cu părinții profesori și cu pr. lect. dr. Daniel Enea, coordonatorul de an.

Catedra de teologie ortodoxă din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a luat fiinţă în temeiul Convenţiei nr. 2669 din 25 martie 1993, încheiată între Arhiepiscopia Timişoarei şi rectoratul Universităţii de Vest.

Comments are closed.