Centrul Eparhial

1. Eparhia este unitatea bisericească constituită dintr-un număr de parohii, grupate pe protopopiate, precum și din mănăstirile aflate pe un anumit teritoriu. În cuprinsul eparhiilor pot funcționa instituții de învățământ teologic și confesional, social-filantropice.

Personalul administrativ al Centrului eparhial din Timişoara:

Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului: Î.P.S. Ioan Selejan
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei: P.S. Paisie Lugojanul
Vicar eparhial și coordonator al sectorului administrativ-bisericesc: pr. ic stavr. dr. Ionel Popescu
Sectorul cultural şi comunicaţii media: pr. ic. stavr. Zaharia Pereş
Sectorul economic-financiar: pr. ic. stavr. Cristian Constantin
Sectorul social filantropic şi misionar: consilier pr. ic. stavr. Cristian Pavel și inspector pr. Romeo Ionuț Dumitrașcu
Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul: pr. ic. stavr. Nichifor Tănase
Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti: arhidiacon ing. Timotei Anișorac
Sectorul exarhatul mănăstirilor: arhimandrit Simeon Stana
Oficiul juridic: pr. ic. stavr. Ioan Bălăngean
Inspector eparhial și secretar: pr. ic. stavr. Marius Sfercoci
Secretar eparhial:  
Administrator: diacon Valentin Benchea
Serviciul contabilitate: Lucia Benchea şi Marinela Pașca
Serviciul personal: Andreea Chiţoran Petruse, Mărioara Debucean și Ana Creţa
Serviciul registratură: Daniela Ţăran
Serviciul tehnoredactare: Mariana Varga
Redacţia revistei „Altarul Banatului“: pr. ic. stavr. dr. Adrian Carebia
Redacţia revistei „Învierea“: pr. ic. stavr. dr. Marius Florescu
Redacţia cotidianului „Lumina de Banat“: dr. Răzvan Fibișan
Studioul de radio „Învierea“: dr. Irina Arieşan, pr. Marius Mircia, Claudiu Răducu
Comunicaţii şi relaţii cu publicul: Lucian Florea
Fundaţia „Filantropia“: coordonator pr. ic. stavr. Cristian Pavel
Asistenți sociali la Centrul eparhial: Claudia Bencec și monahia Chiriachi Pricop
Arhivă şi bibliotecă: dr. Florin Popovici
Biroul de pelerinaje: Beatrix Pîrvu
Casierie: Mihaela Piroc
Atelierul de croitorie: monahia Esia Darie
Casa de ajutor reciproc a clerului: casier Mărioara Debucean
   
Servicul tehnic: Răzvan Muntean, Ioan Muntean, Petru Popan și Dan Rusmir. 
Îngrijitor: Angela Racovițan
Societatea comercială de editură şi tipografie Partoş S.R.L.: ing. Dan Ciobotaru şi arhidiacon dr. Marian Pârvu
Tipografia arhidiecezană: pr. Ioan D. Ţîrnea şi pr. Eduard Tănase
Depozitul de obiecte bisericeşti: diacon Sergiu Pantea, Alin Moga, Mirela Lațcu, Alina și Ana Maria Damian.
Muzeul de artă veche bisericească de la catedrală: monahia prof. dr. Nicoleta Ploșnea
Atelierul de lumânări: pr. Ştefan Mezin
Catedrala mitropolitană, magazinul de obiecte bisericeşti: monahia Rafaela Bora
   
Magazinul de obiecte bisericeşti Lugoj: Maria Cerbu
Magazinul de obiecte bisericeşti Făget: Maria Jurj
Magazinul de obiecte bisericeşti Jimbolia: Elena Chifoi
.

2. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei. Adunarea eparhială se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea (aprobarea scrisă a) ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Membri:

 

Comisia bisericească

Preşedinte : preot Traian Birăescu

Raportor : ing. Iulian Ioan Groza

Membri : pr. Daniel Escariu

ing. Marius Mureşan

Adrian Borlea

 

Comisia culturală şi educaţională

Preşedinte : preot Mircea Maier

Raportor : acad. Ion Păun Otiman

Membri : Silviu Oravitzan

prof. Marius Moşoarcă

preot Nicolae Strizu

dr. Ilie Vlaicu

 

Comisia economică, bugetară şi patrimonială

Preşedinte : preot Gheorghiţă Cristian Popa

Raportor : preot Caius Andraşoni

Membri : ec. Alexandru Bogdan

ec. Florin Popovici

ec. Titu Bojin

prof. Claudiu Brândaş

chestor Ioan Băla

 

Comisia de asistenţă social-filantropică

Preşedinte : preot Gheorghe Cucu

Raportor : preot Daniel Groza

Membri : ing. Vasile Marinescu

jurist Marcel Ardelean

dr. Liviu Pop

 

Comisia organizatorică, juridică şi de validare

Preşedinte : preot  Marius Podereu

Raportor : 

ing. Ioan Gheorghe Bozeşan

comisar şef Marcel Dan Jurca

jurist Nicolae Petru


Membri onorifici ai Adunării Eparhiale pentru sesiunea 2014-2018: prof. dr. Tiberiu Ioan Bratu, prof. dr. Dumitru Popovici, ec. Ioan Savu, deputat Dorel Covaci şi dr. ing. Ion Nină.3. Consiliul Eparhial este organism executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga eparhie.

Preşedinte: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan

Vicepreşedinte: Preasfinţitul Episcop-vicar Paisie Lugojanul

Membri:

  1. preot Gheorghe Cucu

  2. preot Caius Andraşoni

  3. dl. Titu Bojin

  4. dl. Ioan Băla

  5. dl. Alexandru Bogdan

  6. dl. Marius Moşoarcă

  7. dl. Ioan Gheorghe Bozeşan

                                                                                                                                                                                                                                                                         .

4. Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adunarea Naţională Bisericească este alcătuită din câte trei reprezentanţi ai fiecarei eparhii, un cleric şi doi mireni, delegaţi de Adunările Eparhiale, pe termen de patru ani. Ei pot fi delegaţi pentru cel mult două mandate.

Membri:
a) preot Gheorghiţă Cristian Popa
b) chestor Ioan Băla
c) ec. Titu Bojin


5. Consistoriul Eparhial funcţionează la fiecare Episcopie şi Arhiepiscopie şi este format din trei membri titulari şi doi membri supleanţi. Membrii Consistoriului sunt preoţi, cu cel puţin Gradul II, doctori, absolvenţi de masterat sau licenţiaţi în teologie, având cunoştinţe canonice şi juridice.

Preşedinte :   preot dr. Cosmin Panţuru – parohia Timişoara Fabric „Sf. Ilie”

Membri :       preot Ion Florentin Jura – parohia Timişoara „Sf. Ştefan” Calea Martirilor

Supleanţi :     preot Ioan Mura – parohia Calacea 

preot Vasile Suciu – parohia Giarmata Vii

Grefier : preot Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic la Centrul eparhial

 

                                                                                    .


6. Consistoriul Monahal Eparhial 

Preşedinte :   arhim. Simeon Stana – exarh eparhial

Membri :     protos. Mihail Duma – mănăstirea Timişeni 

                    protos. Iov Creţu – mănăstirea Săraca

Supleanţi :     arhim. Climent Vântu – mănăstirea Săraca

protos. Serafim Grozăvescu – mănăstirea Cebza

Grefier :          preot Ioan Gruia Bălăngean – consilier juridic la Centrul eparhial

Membru în Consistoriul Monahal Superior: protos. Matei Buliga – mănăstirea Dobreşti.

                                                                                                                                                                                .


7. Consistoriul Mitropolitan – funcţionează ca instanţă de judecată a recursurilor admise, în principiu, de Sinodul Mitropolitan sau de Sfântul Sinod.

Membri: preot Ionuţ Vântu, parohia Ianova.

 

 

8. Administraţia catedralei mitropolitane:

Administrator:  arhidiacon Eugen Goanță

Preoţi: Dumitru Vana, Vasile Câmpean, Marius Covaci, Ştefan Mezin, Daniel Hlodec, Constantin Train, Dan Dragomir și Gavril Mihail Piroc.

Diaconi: arhid. Eugen Goanţă, arhid. dr. Marian Pârvu, Sergiu Pantea, Veselin Ciocov și dr. Adam Alexandru Dan.

 

 
Comments are closed.