Parohii vacante

 1. Consiliul eparhial anunță vacantarea parohiei Jdioara, cu hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ din Protopopiatul Lugoj, 161 familii cu 386 credincioşi.

2. Consiliul eparhial anunță vacantarea parohiei Fădimac, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1837, 55 familii cu 171 credincioşi, începând cu data de 1 octombrie.

4. Consiliul eparhial anunță vacantarea parohiei Cerna, biserica „Naşterea Maicii Domnului“ 1905, 110 familii cu 288 credincioşi, din Protopopiatul Deta, cu data de 1 decembrie 2016. 

5. Consiliul eparhial anunță vacantarea parohiei Târgovişte, biserica „Învierea Domnului“ 1925, 120 familii cu 270 credincioşi cu data de 1 martie 2017. 

6. Consiliul eparhial anunță vacantarea parohiei, Sânpetru Mic, capela „Naşterea Maicii Domnului“ 1985, 69 familii cu 200 credincioşi. 

7. Post de preot militar la Batalionul 183 Artilerie Lugoj, județul Timiș

Urmare a actului Administrației Patriarhale nr. 1701/2017 și adresei Ministerului Apărării Naționale Nr. N1/1010/2017, aducem la cunoștință celor interesați existența unui post de preot militar la Batalionul 183 Artilerie Lugoj, județul Timiș.

La concursul pentru ocuparea acestui post se pot prezenta preoți hirotoniți, cu cel puțin 2 ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală cu media minim 8,50, având ținută morală și situație canonică ireproșabilă și vârsta între 25 și 30 de ani.

Pentru constituirea dosarelor de candidare și acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant (candidații ce provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);

 1. Cerere de înscrierere la concurs;
 2. Copii acte studii (diplomă de licențiat în teologie și foaie matricolă);
 3. Copie act de identitate;
 4. Fișă personală eliberată de eparhie;
 5. Cazier medical
 6. Fișă medicală (tip recrutare)
 7. Curriculum vitae
 8. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă
 9. Memoriu de activitate vizat de protoierie
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu)
 11. Certificat de competență operare pe calculator

 

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la Centrul eparhial până la data de 4 aprilie 2017.

 

Comments are closed.