Admitere la Facultatea de Teologie din Timișoara – 2022

Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență și masterat, domeniul teologie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie se organizează în două sesiuni, în condiții identice, sesiunea a doua fiind organizată doar pentru acele programe de studii pentru care, după prima sesiune, vor rămâne locuri neocupate. 

Binecuvântarea (acordul scris) din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului pentru înscrierea la  ciclul de studii universitare de licență (Teologie Ortodoxă Pastorală) și masterat (Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină)  se eliberează personal, pe bază de dosar (cf. Anexa – dosarul de acordare a binecuvântării) în fiecare zi între orele 9.00-13.00, la centrul eparhial situat pe B-dul C.D. Loga nr. 7

  • pentru detalii:

Pr. Nichifor Tănase: 0731004347

Pr. Adrian Covan: 0726458458, 0749303706

Informații despre procesul de admitere:

1. LICENȚĂ (40 de locuri)

Încheierea procesului de înscriere online:

– pentru sesiunea I, din luna iulie 2022, este următorul: 13.07.2022, ora 23.59

– pentru sesiunea a II-a, din luna septembrie 2022, este următorul: 09.09.2022, ora 23.59

Concursul/probele de admitere LICENȚĂ – Teologie ortodoxă pastorală

Probă scrisă – test grilă, disciplina Dogmatică ortodoxă;

Probă orală de verificare a aptitudinilor muzicale.

Media de admitere

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență

organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele

obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după

următoarea formulă:

Domeniul Teologie:

● 50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă;

● 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale;

● 40% media generală de la examenul de bacalaureat

2. MASTERAT (30 de locuri)

Încheierea procesului de înscriere online:

– pentru sesiunea I, din luna iulie 2022, este următorul: 17.07.2022, ora 23.59

– pentru sesiunea a II-a, din luna septembrie 2022, este următorul: până la data de

13.09.2022, ora 18.00

Concursul/probele de admitere MASTERAT – Teologie ortodoxă și misiune creștină

Admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Litere, Istorie Și Teologie se face prin concurs, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament, în vederea testării cunoștințelor de specialitate și a capacităților cognitive.Domeniul Teologie

● Probă orală de testare a capacităților cognitive.

Criteriile de evaluare, baremele de notare și detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea probelor de admitere vor fi descrise în documente distincte, care vor fi accesibile atât pe site-ul facultății www.litere.uvt.ro, cât și pe site-ul www.admitere.uvt.ro.

DETALII: ADMITERE MASTERAT 2022 (Regulamente și Criterii de evaluare)

Media de admitere

(1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de

masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după

următoarea formulă:

Domeniul Teologie: Teologie ortodoxă și misiune creștină

● 20 % nota de la proba orală de admitere;

● 80 % media de la examenul de licență.


Foarte important!

Termenele limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul la programele din domeniul „Teologie”:

Sesiunea din iulie 2022

Licență:  20.07.2022, ora 18:00

Masterat:  22.07.2022, ora 18.00

Sesiunea din septembrie 2022

Licența: 13.09.2022, ora 18.00

Masterat: 16.09.2022, ora 16.00

Pe lângă regulamentul de admitere 2022, termenele au fost introduse și pe platformă, atât la secțiunea „Calendar”, cât și la secțiunea „Listă acte necesare” (v. aici inclusiv detalii legate de certificarea documentelor).

Licența: https://admitere.uvt.ro/program/teologie-ortodoxa-pastorala/#informatii-admitere

Comments are closed.