Admiterea la ciclul de studii universitare, specializarea Teologie Pastorală, Anul universitar 2013-2014

1. Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Pastorală,

candidaţii vor completa o cerere de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte (depuse într-un dosar plic):

două fotografii tip buletin (carte) de identitate;

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original – candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii;

foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

certificat de naştere (copie legalizată);

• certificatul de botez;

• recomandarea preotului paroh;

• binecuvântarea arhiereului de care aparţine candidatul;

• scrisoare de intenţie;

• adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor)

 

2. Calculul mediei concursului de admitere

Calculul mediei finale la concursul de admitere 2013 va reuni:

  • · media examenului de bacalaureat: 40%;
  • · nota obţinută în urma verificării aptitudinilor muzicale: 10%;
  • · nota testului grilă la disciplina Dogmatică ortodoxă: 50%.

Atenţie! Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la testul grilă.

Înscrierile se fac în intervalul 15-24 iulie 2013.

Examenul de admitere se va desfăşura în zilele  de 22 şi 24 iulie de la ora 9,00.

Tematica admitere 2013

Test grilă DOGMATICĂ

Comments are closed.